Første kull byråkrater på plass i Bergen

Høytidelig åpning av den nye fellesgraden fra UiB og NHH mandag denne uken: – Et helt unikt program, sa UiB-rektor Margareth Hagen til studentene. Departementsråd Petter Skarheim fra Kommunal- og distriktsdepartementet i samtale med NHH-rektor Øystein Thøgersen og rektor ved Departementsakademiet, Lise Vivienne Løseth. Foto: Helge Skodvin
Høytidelig åpning av den nye fellesgraden fra UiB og NHH mandag denne uken: – Et helt unikt program, sa UiB-rektor Margareth Hagen til studentene. Departementsråd Petter Skarheim fra Kommunal- og distriktsdepartementet i samtale med NHH-rektor Øystein Thøgersen og rektor ved Departementsakademiet, Lise Vivienne Løseth. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

18. september 2023 14:50

Første kull byråkrater på plass i Bergen

34 byråkrater fra departementer og direktorater hadde sin første skoledag i dag. – Dere kommer alltid til å bli det legendariske førstekullet, sa departementsråd Petter Skarheim da masterprogrammet i offentlig forvaltning ble åpnet.

Masterprogram: Bakgrunn

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i mai 2022 norske høyere utdanningsinstitusjoner til å levere forslag til et nytt erfaringsbasert mastergradsprogram i offentlig forvaltning for departementsansatte. Ansvaret for å etablere programmet er senere overført fra KD til KDD, som har ansvar for samordning og koordinering av fellestjenester og tilbud på tvers av departementene.

34 nye studenter startet på NHH Executive og UiB Videre sitt splitter nye masterprogram i offentlig forvaltning. 

– Det er en stor glede å ønske alle dere studenter velkommen til studiestart og velkommen til Bergen. Dette er landets eneste erfaringsbaserte fellesgrad. Programmet er slik sett helt unik, sa UiB-rektor Margareth Hagen. Hun la til:

– Det er en godtepose fra kunnskapsbyen Bergen.

Legendariske førstekull

Da masterprogrammet Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning ble åpnet mandag denne uken, var det storinnrykk til Bergen. Alle de 34 nye studentene, som har minimum fem års arbeidserfaring fra embetsverket bak seg, deltok på åpningen.

– Dere kommer alltid til å bli det legendariske førstekullet, sa departementsråd Petter Skarheim fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Skarheim la stor vekt på kunnskap og kompetanse i sin tale til studentene:

– Betydningen av kompetanse i arbeidslivet kan ikke overvurderes. Det er kvaliteten på arbeidskraften som er viktig, og blir avgjørende i årene som kommer. Vi i departementene må ha som ambisjon å ligge i front. Og skal vi få til et lærende arbeidsliv, må vi ha tilbud. Jeg er veldig glad for at det ble Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole som leverer programmet. Det er høy kvalitet, og de ser oss litt utenfra, sa Skarheim.

Det legendariske førstekullet på NHH campus, klar for sin første skoledag, sammen med rektorer og ansvarlige i departement og ved videreutdanningen hos NHH og UiB. Monica Rydland helt til høyre. Hun er programdirektør ved NHH Executive. Foto: Helge Skodvin
Det legendariske førstekullet på NHH campus, klar for sin første skoledag, sammen med rektorer og ansvarlige i departement og ved videreutdanningen hos NHH og UiB. Monica Rydland helt til høyre. Hun er programdirektør ved NHH Executive. Foto: Helge Skodvin

– No pain, no gain

Det er knapt gått ett år siden Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen tildelt det prestisjefylte oppdraget om å utvikle et nytt masterprogram. Oppdraget er i regi av Kommunal- og distriktsdepartmentet (se faktaboks).

NHH-rektor Øystein Thøgersen ønsket alle studentene velkommen til Bergen og NHHs campus i Ytre Sandviken.

– Dette er faglig skreddersøm. At vi utvikler en slik mastergrad for departementene, kanskje den viktigste sektoren av alle, er spennende, sa rektoren og la til:

– Dere investerer tid for å ta mastergraden. Da må vi levere tilbake. Nå ligger det noen studieår framfor dere, og husk «no pain, no gain».

Fag på tvers = UiB og NHH

– Departementet la godt til rette for at vi kunne utnytte fag på tvers av institusjoner, og da var det nærliggende for oss å gå i partnerskap med UiB. Vi ser virkelig frem til å ta fatt på arbeidet sammen med sterke fagmiljøer og gode kolleger ved universitetet her i Bergen, sier Hillestad.

Studentene på masterprogrammet kan velge mellom flere emner:

  • Innovasjon og omstillingskraft i offentlig sektor (NHH)
  • Gjenstridige problem, samspill og samordning i offentlig sektor (UIB)
  • Bærekraft - utfordringer og mulighetsrom for offentlig sektor (NHH)
  • Forvaltningens europeisering (UIB)
  • Prioritering og styring i offentlig sektor (UIB)