«En helstøpt fagmann»

leif b methlie
Leif B. Methlie gikk bort 17. oktober, 84 år gammel.
NHH

30. oktober 2023 09:10

«En helstøpt fagmann»

Leif B. Methlie gikk bort 17. oktober, 84 år gammel.

Gjennom sin mangeårige innsats for NHH har Leif satt dype spor etter seg på en rekke områder – så vel faglige som administrative. Som professor var han hovedansvarlig for en vellykket oppbygning og utvikling av informasjonssystemfaget og et tilhørende faglig miljø ved høyskolen, og som rektor gjorde han en stor og betydningsfull innsats for NHH på det institusjonelle plan.

Leif hadde ingeniørutdanning fra University of Strathclyde i Glasgow og økonomiutdanning fra Stockholms universitet. Før han kom til NHH i 1974, arbeidet og forsket han innenfor fagfeltene operasjonsanalyse og datasystemutvikling. Han ble ansatt ved NHH som dosent i 1974 og ble i 1976 utnevnt til professor i administrativ databehandling og informasjonssystemer. I 2008 avsluttet han sitt offisielle virke ved NHH og Institutt for strategi og ledelse, men fortsatte sitt faglige engasjement og forskningsaktiviteter til han var over 80 år gammel.

Forskningsmessig leverte han i løpet av sitt lange virke ved NHH viktige bidrag innenfor – i kronologisk orden – informasjonssystemmodellering, databasestrukturering, beslutningsstøttesystemer, kunnskapsbaserte systemer (ekspertsystemer), elektronisk handel (e-business), nye forretningsmodeller og kundeatferd knyttet til interaktive tjenester og mobil teknologi. På alle disse feltene bygget han opp og ledet forskningsaktiviteter, som oftest i samarbeid med NHH kollegaer og/eller kollegaer fra inn- og utland.

På slutten av 1980-tallet ledet Leif et internasjonalt forskningsprosjekt som i tillegg til en internasjonal bokutgivelse, resulterte i utvikling av et ekspertsystem for finansiell rådgivning og konkursdiagnostisering. Dette står som et særdeles tidlig eksempel på anvendelse av kunstig intelligens og viser at Leif tidvis leverte banebrytende forskning.

Leif bidro i alle år til å styrke informasjonssystemfaget både nasjonalt og internasjonalt. Han var blant annet en av initiativtakerne til opprettelsen av en internasjonal arbeidsgruppe på området beslutningsstøttesystemer innenfor IFIP, International Federation on Information Processing og var gruppens første leder. Han hadde et stort internasjonalt nettverk og hadde i årenes løp en lang rekke forskningsopphold ved universiteter og forskningssentre over hele verden.

Leif har gjort en særdeles betydningsfull innsats for NHH og var spesielt med på å sette sitt preg på høyskolen i perioden 1988 til 1995. Etter en periode som prorektor fra 1988 var han rektor i to perioder fra 1990 til og med 1995. Som høyskolens rektor bidro Leif sterkt i gjennomføringen av flere saker som har hatt usedvanlig stor betydning for NHHs posisjon og fremtid. En av hans hjertesaker var å styrke båndene til næringslivet. Tidlig på 1990-tallet etablerte han et rådgivende organ med toppledere fra norske bedrifter og i 1995 så «Vårkonferansen ved NHH» dagens lys.  Konferansen har vært arrangert årlig siden og er  en møteplass for toppledere i nærings- og samfunnsliv, politikere og forskere. Leif var også en av drivkreftene bak etableringen av forskningsstiftelsen SNF, og – ikke minst – har han en stor del av æren for at NHH i 1992 ble eneste norske medlem av CEMS, en prestisjefylt global allianse av handelshøyskoler og internasjonalt orienterte virksomheter.

Leif B. Methlie var en aktiv, omgjengelig og respektert kollega og medarbeider ved NHH. En helstøpt fagmann og faglig leder som alltid var der og som en kunne stole på. Kort og godt en solid og god venn for mange.

Med hans bortgang går våre tanker til hans nærmeste.

Øystein Thøgersen, rektor NHH

Vidar Schei, instituttleder Institutt for strategi og ledelse

Gunnar E. Christensen, tidligere instituttleder og prorektor