Sympatierklæring for krigens ofre

NHH

22. november 2023 14:58

Sympatierklæring for krigens ofre

Universitets- og høgskolerådet er svært bekymret for den eskalerende konflikten i Palestina og Israel. Tidligere i november kom UHR med en sympatierklæring.

UHR uttrykker vår sterkeste medfølelse med alle som er direkte eller indirekte berørt av denne konflikten.

Medlemsinstitusjonene i UhR har ansatte og studenter med tilknytning både til Palestina og Israel.

Les hele saken her

UHR fordømmer alle brudd på folkeretten. Sivile må skjermes og tilgangen på humanitær bistand må sikres. Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter, også utover våre egne landegrenser.