Vil ha mer forskning og utvikling i næringslivet

Malin Arve og Jarle Møen, av Helge Skodvin og Nikita Solenov
Norsk næringsliv må satse mer på forskning og utvikling, mener regjeringen. De ser etter private penger til forskning, og har satt i gang en strategiprosess. NHH-forskerne Malin Arve og Jarle Møen er medlemmer av fagekspertgruppen som skal bistå i arbeidet. Foto: Helge Skodvin og Nikita Solenov
Av Sigrid Folkestad

25. mai 2023 14:45

Vil ha mer forskning og utvikling i næringslivet

Regjeringen vil ha større fart i FoU-arbeidet i næringslivet, og en ny strategi er på vei. Malin Arve og Jarle Møen og resten av fagekspertgruppen skal bidra til at strategien blir kunnskapsbasert.

Ett av målene i Hurdalsplattformen fra 2021 var at forskning og utvikling i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030. Dette skal styrke konkurransen for norsk næringsliv i årene som kommer.

Private penger til forskning

Nå ser regjeringen etter private penger til forskning. Dersom næringslivet satser mer på utviklingsarbeid, mener regjeringen, vil det gi økt verdiskaping, bidra til å utvikle eksisterende næringsliv og legge grunnlag for nytt og kunnskapsbasert næringsliv.

Thomas Piketty av Fronteiras do Pensamento, Luiz Munhoz

Piketty holder årets Sandmo-forelesning på NHH

Thomas Piketty er årets foreleser på «The Sandmo Lecture On Public Policy» fredag 9. juni.

Da Kunnskapsdepartementet markerte starten på strategiarbeidet i april, (se faktaboks), der næringsminister Jan Christian Vestre og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe deltok, kommenterte departementet dagens situasjon på følgende måte:

FoU i næringslivet

«Strategi for å stimulere FoU i næringslivet» følger opp målet i Hurdalsplattformen om at forskning og utvikling i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030. Strategiarbeidet ledes av Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med andre relevante departementer.

«Norge har allerede et høyt nivå på offentlige investeringer i FoU, men ligger under OECD-snittet, og bak våre nordiske naboer når det gjelder private penger til forskning. I nært samarbeid med aktører i næringslivet (), vil regjeringa derfor lage en strategi for å finne ut av hvordan vi kan styrke næringslivets satsing på forskning og utvikling».

Se sendingen her

Fagekspertene møtes 26. mai

Førsteamanuensis og prorektor for forskning Malin Arve og professor og instituttleder Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi er medlemmer i fagekspertgruppen. Denne uken er det oppstartsmøte for gruppen.

Hovedformålet er å bistå departementene med en mer kunnskapsbasert tilnærming, blant annet ta gjennomgang og vurderinger av utkast til strategi. Fagekspertene tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

Hvordan oppfylle regjeringens målsetning for FoU i næringslivet i Norge på en måte som fremmer verdiskaping, omstillingsevne og konkurransekraft?

Følgende problemstillinger:

  • Hvilke styrker og svakheter har norsk næringsliv når det kommer til forskning og utvikling? Hvor finner vi størst potensiale for forbedring og hvor er de største flaskehalsene?
  • Hva ønsker dagens og morgendagens næringsliv å oppnå gjennom bruk av forskning? Hvordan får vi samsvar mellom politikkutvikling og de strategiske og langsiktige målene for virksomhetene?
  • Hva er gode kriterier for å vurdere innretning på og effekter av statlige virkemidler for å øke næringslivets andel av FoU? Hvordan treffer dagens rammebetingelser (inkludert EU), virkemidler og strategier ambisjonen om å øke FoU i næringslivet? Hvilken rolle kan Forskningsrådet og de andre virkemiddelaktørene ha for å øke FoU i næringslivet?
Foto: Silje Katrine Robinson

– Bedriftsinterne programmer i verdensklasse

NHH Executive og AFF får rekordplassering på Financial Times-delrangering, og går fram to plasser fra i fjor.