– Dette er for de neste generasjonene av økonomer og ledere

Henrik Müller-Hansen, NHH-rektor Øystein Thøgersen og Isabella Müller-Hansen. Foto: Siv Dolmen
GIR NHH UNDERVISNINGSPRIS PÅ 250 000 KRONER ÅRLIG: – Forskerne som mottar prisen vil være enere på undervisningsfeltet, sier Isabella Müller-Hansen. I år skal prisen deles ut for andre gang. F.v. Henrik Müller-Hansen, NHH-rektor Øystein Thøgersen og Isabella Müller-Hansen. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Sigrid Folkestad

12. juni 2023 09:53

– Dette er for de neste generasjonene av økonomer og ledere

Isabella og Henrik Müller-Hansen donerer totalt 1,25 millioner til en årlig pris som gis til NHH-forskere som gjør en ekstraordinær innsats i undervisningen. – Den beste gaven vi kan gi, sier Henrik Müller-Hansen.

– Forskerne som mottar prisen vil være enere på undervisningsfeltet. Jeg er sikker på at deres faglige engasjement og driv i undervisningen gjør en forskjell for unge studenter som skal ut i arbeidslivet, enten de skal jobbe som økonomer, gründere eller ledere, sier Isabella Müller-Hansen.

Årlig donasjon til en underviser

Isabella og Henrik Müller-Hansen, begge økonomer fra Stockholm School of Economics, brenner for entreprenørskap, bærekraft og internasjonalisering. Sammen med kona Isabella, solgte Henrik Müller-Hansen alt han eide for å skape og satse på teknologiselskapet Gelato. I dag er selskapet en såkalt «unicorn», et selskap verdsatt til over én milliard dollar.

Isabella og Henrik Müller-Hansen signerte i fjor en avtale med Norges Handelshøyskole.

«Inspirational teaching award» er på 250 000 kroner og skal deles ut hvert år til og med 2026. Prisen er gitt som en donasjon fra Müller-Hansen og går til enkeltpersoner, ikke institutter eller forskningssentre.

Les OGsÅ OM fjorårets prisvinnere:

Førsteamanuensene Håkon Otneim (til venstre) og Geir Drage Berentsen har mottatt NHHs undervisningspris «Inspirational Teaching Award» som de første i historien. Foto: Helge SkodvinHåkon Otneim (øverst) og Geir Drage Berentsen har mottatt NHHs undervisningspris «Inspirational Teaching Award» som de første i historien.

NHH-forskere fikk undervisningspris på 250 000 kroner

NHH-foreleserne og statistikerne Geir Drage Berentsen og Håkon Otneim tok nye pedagogiske grep under pandemien. Nå har de fått «Inspirational Teaching Award» og 250 000 kroner på deling.

FAKTA

 • En komite bestående av to representanter fra studentforeningen, prorektor for utdanning, Isabella eller Henrik Müller-Hansen og en representant fra vitenskapelig stab utpekt av rektor beslutter hvem som skal tildeles prisen for det enkelte år.
 • Tildelingen er basert på en samlet vurdering av lærerinnsats i vid forstand, men med særlig vekt på følgende kriterier:
  • evne til å skape entusiasme for faget og dets anvendelser i nærings- og samfunnsliv
  • nærhet og interaksjon mellom studenter og foreleser
  • oversiktlighet, entusiasme og gode kommunikasjonsevner
  • evne til å kaste lys over fagets innhold fra nye vinkler
  • innovasjon og nyskaping, inkludert utvikling av nye kurstilbud og nye læringsverktøy
  • evne til å relatere stoffet til andre deler av studiet
  • evne og vilje til samarbeid med næringsliv, arbeidsliv, andre institutter og andre institusjoner

– Vil gi økt oppmerksomhet

Første prisutdeling skjedde våren 2022, under avslutningsmarkeringen for NHHs kandidater.

NHH-rektor Øystein Thøgersen mener prisen vil være et svært viktig bidrag til å fremme fremragende undervisning.

– Den sjenerøse donasjonen fra Isabella og Henrik Müller-Hansen går rett i kjernen av NHHs ambisjoner. Vi jobber kontinuerlig for at undervisningen ved NHH skal være relevant, holde høy faglig kvalitet og vekke engasjement hos våre studenter, sier Thøgersen.

Skal bidra til inspirerende læringsmiljø

Han er overbevist om både nominasjonsprosessen og tildelingen vil føre til økt oppmerksomhet rundt undervisningskvalitet. Dette vil gi stimulere til faglig og pedagogisk utvikling, mener Thøgersen, og legger til:

– Det er ingen motsetning mellom det å være god på forskning og det å være flink i undervisning, tvert imot. Er du en god forsker, har du et perfekt utgangspunkt for å være dyktig og oppdatert i undervisningen.

Henrik Müller-Hansen er enig med NHH-rektoren.

– Vi ønsker at undervisningsprisen skal bidra til et inspirerende læringsmiljø og fremragende forskningsbasert undervisning ved NHH. Forskning og ny innsikt er av liten verdi dersom den ikke pedagogisk og entusiastisk formidles videre til dem som skal bruke den.