Skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet

Bilde av Kurt R. Brekke og nærbilde av lege i frakk. Foto: Hallvard Lyssand/ Unsplash v. Stephen Andrews
NHH-professor Kurt R. Brekke er medlem av ny ekspertgruppe. Gruppen skal blant annet utrede mulige tiltak for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om prioritering på systemnivå, hos helsepersonell og i befolkningen. Foto: Hallvard Lyssand/ Unsplash v. Stephen Andrews
NHH Av RED.

11. juli 2023 11:27

Skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet

Professor Kurt R. Brekke er utnevnt til medlem i ekspertgruppe som skal utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger i helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding i løpet av 2024. Meldingen skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, nedsetter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tre ekspertgrupper: perspektiv, tilgang og åpenhet.

– Skaper stort engasjement

– Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. De tre ekspertgruppene skal utarbeide et godt grunnlag for arbeidet med den nye prioriteringsmeldingen. Jeg er glad for at vi har fått dyktige fagpersoner til å lede og utrede dette viktige arbeidet, sier Kjerkol. 

– Prioritering handler om å gi et godt, rettferdig og likeverdig tilbud innenfor de ressursene vi har til rådighet. Spørsmål om prioritering skaper naturligvis stort engasjement.

Les hele pressemeldingen

Kurt R. Brekke, professor og leder for Institutt for samfunnsøkonomi, er medlem av den tredje gruppen, åpenhet.

Ekspertgruppen skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet, og dersom det er hensiktsmessig, foreslå tiltak som kan styrke åpenhet og etterprøvbarhet i prioriterings-beslutningene på systemnivå og kliniske beslutninger på individnivå.

Gruppen skal også utrede mulige tiltak for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om prioritering på systemnivå, hos helsepersonell og i befolkningen. 

Ekspertgruppens medlemmer (åpenhet):

  • Ingrid Miljeteig, professor ved UiB og leder i klinisk etikkomité, Helse Bergen HF (leder)
  • Kurt Richard Brekke, professor ved NHH
  • Inger Berg Ørstavik, professor ved UiO
  • Asbjørn Mack, fagsjef ved Sykehusinnkjøp HF
  • Dorthe Bartels, senior strategic advisor ved Amgros Danmark
  • Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Akershus universitetssykehus HF
  • Siv Cathrine Høymork, ass. fagdirektør ved Sykehuset Innlandet HF
  • Markus Moe, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus HF
  • Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver ved Bioteknologirådet
  • Magne Wang Fredriksen, generalsekretær ved MS forbundet

De tre ekspertgruppene skal levere sine rapporter innen februar 2024.