Nytt finanskurs ser bort fra karakterer

Bilde av Malin Rebekah Svarstad og Nicolai Tangen.
«Internship in Asset Management» er et nytt kurs for masterstudenter som går på første til tredje semester. 24. januar ble kurset lansert, der blant andre Nicolai Tangen i Oljefondet (f.h.) holdt foredrag. F.v. masterstudent i finans, Malin Rebekah Svarstad. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

25. januar 2023 14:04

Nytt finanskurs ser bort fra karakterer

– Vi skal bidra til at norsk finansbransje kan trekke på en mer mangfoldig kompetansebase, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen.

Disse tilbyr internship:

 • Norges Bank Investment Management
 • Storebrand Asset Management
 • DNB Livsforsikring
 • Nordea Bank / Nordea Liv
 • Eika Gruppen
 • SpareBank 1 Forvaltning
 • ODIN Forvaltning
 • KLP
 • Danske Bank
 • Fremtind Forsikring
 • Fondsfinans Kapitalforvaltning AS
 • Borea Asset Management AS
 • Eika Kapitalforvaltning AS
 • Nysnø Klimainvesteringer
 • Longship AS

Tirsdag 24. januar ble det nye masterkurset til NHH og Finans Norge «Internship in Asset Management», presentert for NHH-studentene. På lanseringsarrangementet deltok blant andre Nicolai Tangen fra Oljefondet og Alexandra Morris fra Skagen Fondene. Oljefondet er blant initiativtakerne til kurset.

– Med kurset ønsker vi å bidra til at flere NHH-studenter får kompetanse og praktisk erfaring i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, og mer langsiktig, sørge for at finansbransjen kan trekke på en større og mer mangfoldig kompetansebase, sier rektor Øystein Thøgersen.

Kurset har 20 plasser. Studentene får undervisning i relevante temaer med fagekspertise fra NHH og fremragende gjesteforelesere innen kapitalforvaltning, og et internship hos en ledende finansinstitusjon.  Masterstudenter (fra første til tredje semester) kan søke, uavhengig av hvilken spesialisering de tar.

Motivasjon er avgjørende

Det er studentenes motivasjon som vektlegges i intervjuprosessen, og ikke karakterer. Dette skiller seg ut fra jobbintervjuene som NHH-studentene vanligvis har. Det er også første gang at studentene kan ta et poenggivende kurs som gir dem internship i Norge. 

– Vi vet allerede at studentene har gode karakterer, siden de har kommet inn på masterprogrammet. Det blir  vanskelig å sammenligne dem basert på karakterer, siden de kommer fra ulike spesialiseringer og mange fra andre land enn Norge, sier kursansvarlig Darya Yuferova. 

F.v. Idar Kreutzer i Finans Norge og Alexandra Morris i Skagen Fondene.
F.v. Idar Kreutzer i Finans Norge og Alexandra Morris i Skagen Fondene. Foto: Helge Skodvin

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge gleder seg nå til at kurset settes i gang: 

– Det er veldig spennende at vi med dette programmet har funnet en løsning der praktisk erfaring blir en integrert del av det formelle studieløpet. Dette forsterker samspillet mellom akademia og næringslivet, og det ønsker vi mer av.

– Må tilrettelegge for mangfold

Sigrid Wilter Slørstad er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv, og har jobbet med kapitalforvaltning i 13 år. På lanseringsarrangementet til kurset, deltok hun i en panelsamtale der hun snakket om sine erfaringer i bransjen. Dette mener hun om det nye finanskurset: 

– Kurset er viktig fordi man får et dypere innblikk i bransjen, og en mulighet til å erfare hvor allsidig kapitalforvaltning er. Jeg så ikke for meg en karriere innen kapitalforvaltning, men ble positivt overrasket etter en studentjobb der jeg fikk bidra til analysearbeid.

Sigrid Wilter Slørstad og masterstudentene Silje Henriksen, Vilde Ellingsen og Hanne Skyttemyr.
– Jeg så ikke for meg en karriere innen kapitalforvaltning, men ble positivt overrasket etter en studentjobb, sier Sigrid Wilter Slørstad i Nordea (f.v). Her sammen med Thea Kleive Tobiassen i ODIN Forvaltning. F.h. masterstudentene Silje Henriksen, Vilde Ellingsen og Hanne Skyttemyr. Foto: Helge Skodvin

Manglende kvinnelige rollemodeller, finansbransjens omdømme og hensynet til balanse mellom jobb/privatliv blir oppgitt som de viktigste grunnene til at kvinneandelen fortsatt er lav innen frontfinans. Det skriver Kvinner i Finans Charter i sin statusrapport for 2022. Slørstad forteller at hun ikke har tenkt så mye over at hun har vært i en mannsdominert bransje: 

– Jeg har hatt noen kvinnelige kollegaer, men uten tvil flest mannlige. Det viktigste er at jeg alltid har hatt gode kollegaer, så jeg har aldri tenkt så mye over å være kvinne i finans, noe jeg tar som et positivt tegn, sier hun, og poengterer:

– Det sagt, er det likevel slik at det er få kvinner i lederposisjoner i finans, og lønnsgapet er større enn i andre bransjer. Det er utrolig viktig å tilrettelegge for økt mangfold i bransjen, også hos de som tar beslutninger, da ulike perspektiver og erfaringer bidrar til økt robusthet i forvaltningen. Er det noe vi messer om når vi setter sammen investeringsporteføljer så er det diversifisering. Hvorfor skulle ikke det gjelde teamet som lager porteføljen?

LES OGSÅ:

– Gjennom det nye tilbudet skal flere studenter ved Norges Handelshøyskole få kompetanse og erfaring som vil bidra til vekst og utvikling i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, sier rektor Øystein Thøgersen ved NHH. Her sammen med sjefen i Oljefondet Nicolai Tangen og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Lager unikt kurs i kapitalforvaltning

Norges Handelshøyskole og Finans Norge inngår et nytt samarbeid for å bidra til et kompetanseløft hos norske studenter innen kapitalforvaltning. Oljefondet er en av initiativtakerne bak samarbeidet.