Ny studie av aktivt forvaltede aksjefond

André Wattø Sjuve
Avhandlingen til André Wattø Sjuve består av tre empiriske artikler som undersøker ulike temaer innenfor aktivt forvaltede aksjefond. Sjuve disputerer ved NHH 12. januar 2023.
Disputas

2. januar 2023 11:04

Ny studie av aktivt forvaltede aksjefond

André Wattø Sjuve disputerer for PhD-graden ved NHH 12. januar 2023 med avhandlingen «Essays on Mutual Funds».

Avhandlingen til André Wattsø Sjuve består av tre empiriske artikler som undersøker ulike temaer innenfor aktivt forvaltede aksjefond. 

Den første artikkelen undersøker hvorvidt investorer i bærekraftige fond er mer prissensitive enn investorer i ikke-bærekraftige fond. Generelt viser resultatene at dette stemmer. Videre viser resultatene at investorer i fond som er kategorisert som bærekraftige, men som ikke har dette som et eksplisitt mandat er mer prissensitive enn investorer i fond med et slikt mandat.

Disputaser ved NHH

Den andre artikkelen undersøker hvordan granskninger utført av finansielle tilsyn påvirker skapindeksfond (aktive fond som stort sett er passive), ved å sammenligne berørte fond i Skandinavia med lignende upåvirkede europeiske fond. Hovedfunnet er at fond under gransking økte graden av aktivitet fremfor å redusere gebyrene og oppdatere investorinformasjonen. Denne økte aktiviteten førte til redusert avkastning for investorene.

Den tredje artikkelen undersøker sammenhengen mellom merkostnaden for aktiv forvaltning og etterspørselen etter aktive fond. Dette analyseres i lys av en enkel modell med tidsvarierende kostnader. Ved å undersøke både merkostnader og enhetskostnaden for aktiv forvaltning, indikerer resultatene en negativ sammenheng mellom kostnader og fremtidig netto tilførsel av kapital til fondene. Dette indikerer at investorer til en viss grad er prissensitive.

Veiledere:

Professor Trond Døskeland (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis II Jens Sørlie Kværner, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud N, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

What are the consequences of the considerable flows from active to passive mutual funds in recent years?

Bedømmelseskomiteen:

Postdoktor Paul Pelzl (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Charlotte Christiansen, Universitetet i Århus

Professor Miguel Ferreira, Nova school of Business and Economics

Om kandidaten:

André Wattø Sjuve har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

andre.sjuve@gmail.com

Oda Kristine Storstad Sund

Hvordan forholder vi oss til ulikhet?

Oda Kristine Storstad Sund disputerer for PhD-graden ved NHH 10. januar 2022 med avhandlingen «Essays on Inequality Acceptance and Meritocracy».