NHH-ere er tilfredse med studiene

Bilde av NHH-studenter
STUDIEBA0ROMETERET: Masterstudentene på økonomi og administrasjon gir 4,1 poeng av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet. Bachelorstudentene gir 3,9 poeng på samme spørsmål. F.v. NHH-studentene Karoline Lysaker, Hermine Øye-Forbregd og Cinta Lilis Jacobsen. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

16. februar 2023 10:50

NHH-ere er tilfredse med studiene

Siste Studiebarometeret viser at NHH skårer spesielt høyt på arbeidslivsrelevans. – Studentene våre er også blant de mest tilfredse og arbeidsomme i landet, sier prorektor Stig Tenold.

SE ALLE RESULTATENE FRA STUDIEBAROMETERET

Prorektor for utdanning, Stig Tenold.
Prorektor for utdanning, Stig Tenold. Foto: Foto: Odd Mehus

Torsdag 16. februar lanserte NOKUT den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret 2022, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen, som ble utført i fjor høst, måler hvor fornøyd norske studenter er med studieprogrammet sitt og det sosiale livet.

Masterstudentene på økonomi og administrasjon gir 4,1 poeng av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet. Det er 0,3 poeng mer enn landsgjennomsnittet.

Bachelorstudentene gir 3,9 poeng på samme spørsmål. Overordnet tilfredshet måler hvor fornøyd studentene totalt sett er med studieprogrammet sitt.

–  På NHH er vi opptatt av at studentene våre skal være attraktive i arbeidsmarkedet. Det gleder meg derfor å se at vi skårer høyt på tilknytning til arbeidslivet. Samtidig viser undersøkelsen at studentene våre er blant de mest tilfredse og arbeidsomme i landet, sier prorektor for utdanning, Stig Tenold. 

Legger ned mye innsats

NHH-studentene er generelt fornøyd med eget engasjement. Masterstudentene gir 4.2 poeng på spørsmål om de opplever sin egen innsats som høy. Videre gir de 4,1 poeng på spørsmål om de er motivert for studier. Det er 0,4 poeng mer enn landssnittet. Bachelorstudentene gir her 3,9 poeng.

Bachelorstudent Hermine Øye-Forbregd (20) sier dette om resultatene: 

– Dette kommer ikke som en overraskelse. Vi legger inn mye innsats for å lykkes, og jeg motiveres til å jobbe godt av interesserte medstudenter.

LES OGSÅ:

nhh immatrikulering 2022

NHH hadde rekordhøye poenggrenser i 2022

Mange elever i videregående finteller nå på skolepoengene. Holder det til en plass på Norges mest populære studieprogram?

Møter næringslivet

NHH – som tidligere år – utmerker seg på flere spørsmål om arbeidslivsrelevans. Masterstudentene gir 4,2 poeng på spørsmål om hvorvidt de opplever at representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen.

Bachelorstudentene gir 4 poeng på samme spørsmål. Det er henholdsvis 1,2 poeng og 1 poeng mer enn landsgjennomsnittet.

Studentene, både på bachelor og master, opplever at de får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for dem, og gir en høyere poengsum enn resten av landet. Her gir masterstudentene 3,9 poeng og bachelorstudentene 4 poeng.

Les også:

Dinogen Uruthiran. Foto: privat

Si hei til Dino!

Dinogen Uruthiran (23) er leder av Norges kanskje mest aktive studentforening. Hans råd til nye studenter: – Gjør det som holder motivasjonen din oppe.

Trives sosialt

Studiebarometeret viser også at NHH-studentene er fornøyd med det sosiale miljøet blant studentene. Bachelor- og masterstudentene gir 3,9 poeng på dette spørsmålet, som er 0,3 poeng mer enn det nasjonale gjennomsnittet.

Samtidig viser undersøkelsen at studentene ønsker å få mer tilbakemelding fra de faglige på arbeidet sitt, mer faglig veiledning og diskusjoner med ansatte, samt at de kan delta mer aktivt i undervisningen.

– De områdene vi skårer relativt lavt på er velkjent, og er noe vi arbeider aktivt med å forbedre. Dette er tema som står sentralt i handlingsplanene våre for både bachelor og master, sier prorektor Stig Tenold.