Kurt Jörnsten er død

Av Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Jarle Møen

3. februar 2023 09:01

Kurt Jörnsten er død

Lørdag 29. januar fikk NHH det triste budskapet om at Kurt Jörnsten brått har gått bort, 74 år gammel.

Kurt Jörnsten var professor i operasjonsanalyse ved Institutt for foretaksøkonomi i 30 år. Han var en ruvende person, en ruvende personlighet og en ruvende forsker. De siste årene av sitt yrkesliv pendlet Kurt fra Sverige. I 2018 søkte han avskjed i nåde og flyttet hjem for godt. Som emeritus fortsatte han å være faglig aktiv, og han opprettholdt sitt store internasjonale nettverk.

NHHs ærespris for fremragende forskning er en forskningspris for fremragende grunnforskning over en lengre periode. Kurt Jörnsten mottok pris i 2011.
NHHs ærespris for fremragende forskning er en forskningspris for fremragende grunnforskning over en lengre periode. Kurt Jörnsten mottok pris i 2011. Foto: Sigrid Folkestad

Kurt var fra Stockholm og tok doktorgraden ved Tekniska högskolan i Linköping i 1980. Han kom til Bergen i 1985. Etter noen år på CMI begynte han på NHH hvor han ble ut karrieren.

Kurt var en bauta i det nordiske operasjonsanalysemiljøet. Han var æresdoktor både ved Høgskolen i Molde og Handelshögskolan i Stockholm. I 2011 fikk han NHHs ærespris for fremragende forskning.

Kurt etterlater seg en stor vitenskapelig produksjon innenfor spillteori, regional- og transportøkonomi, logistikk, prising, kostnadsallokering, teleøkonomi og ikke minst analyser av energi- og kraftmarkedene. Han har også satt dype spor etter seg som doktorgradsveileder og mentor.

Kurt kom til et institutt med stort undervisningsfokus og brakte med seg viktige impulser utenfra. Han demonstrerte tidlig betydningen av å bygge forskningsgrupper heller enn enkeltforskere, og han hadde en sjelden evne til å hente synergier ut av tverrfaglig samarbeid.

Han var et menneske i stort format. Humoristisk, entusiastisk og varm, men også spissformulert og krevende. Når han satte seg til rette på kollegenes kontor, hadde han mye på hjertet. Kurt var nysgjerrig både på fag og mennesker. Iderikdommen var stor. Han var inspirerende og inkluderende og gav både tillit og selvtillit.

Kurts livsappetitt begrenset seg ikke til vitenskap, og han involverte doktorander og kolleger i alle sine interesser. Vi husker han som lystig reisefølge, historieforteller, lutefiskelsker, bridgespiller, folkedanser og som en engasjert formidler av svenske viser. Han sparte verken på volumet eller antall vers når kvelden led på.

De siste årene av sitt yrkesliv pendlet Kurt fra Sverige. I 2018 søkte han avskjed i nåde og flyttet hjem for godt. Som emeritus fortsatte han å være faglig aktiv, og han opprettholdt sitt store internasjonale nettverk.

Kurt Jörnsten etterlater seg en stor venneskare, takknemlige kolleger og mange gode minner.