98 prosent har relevant jobb

Bilde av tidligere NHH-student Mathias Ringdal og bilde av høyblokka. Foto: Silje Katrine Robinson / privat
KANDIDATUNDERSØKELSEN: – Siden jeg ikke hadde noen relevant arbeidserfaring, tror jeg gode akademiske resultater fra et anerkjent studiested som NHH var viktig for at jeg fikk jobb i Finansdepartementet, sier Mathias Ringstad. Foto: Silje Katrine Robinson / privat
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

18. april 2023 14:35

98 prosent har relevant jobb

Koronapandemien la ingen demper på NHH-studentenes karrierer, viser ny undersøkelse. – Alltid behov for dyktige siviløkonomer.

Mathias Ringdal. Foto: Finansdepartementet
Mathias Ringdal. Foto: Finansdepartementet

Tirsdag 18. april blir Kandidatundersøkelsen 2022 – fra studier til jobb på Vestlandet lansert. Den gir svar på hvordan det har gått med «koronakullet» fra NHH, UiB og HVL, som fullførte studiene i løpet av 2020.

Den viser tydelig at NHH-erne er svært veltilpasset på arbeidsmarkedet. To år etter studieslutt er det:

 • 98 prosent som opplever å ha relevant jobb
 • 95 prosent har fast ansettelse 
 • 0,5 prosent er arbeidsledige

Mathias Ringdal (26) fra Larvik, jobber som rådgiver i Finansdepartementet. Jobbtilbudet kom åtte måneder før han var ferdig å studere.

– Jeg sendte fem jobbsøknader den høsten, og var ikke i tvil da jeg fikk tilbudet fra Finansdepartementet, sier han.

Hele 73 prosent av NHH-kandidatene fikk, som Ringdal, relevant arbeid før siste eksamen ble avlagt. De fleste sendte mellom én til ti søknader. 

Les hele rapporten

To NHH-studenter som sitter foran laptop. Foto: Helge Skodvin
Gjennomsnittslønnen fortsetter å stige: Etter to år i arbeidslivet, tjener studentene som gikk master i regnskap og revisjon 746 786 kroner i året, og studentene fra økonomi og administrasjon 655 422 kroner. Foto: Helge Skodvin

Liten grunn til bekymring

Rektor Øystein Thøgersen er glad for at undersøkelsen viser at NHH-studentene også under pandemitider, har ettertraktet kompetanse.

– På NHH utdanner vi fremtidens økonomer. De har solide analytiske ferdigheter, god teknologiforståelse og et sterkt samfunnsengasjement. Jeg er generelt fornøyd med resultatene, men jeg er ikke veldig overrasket over funnene. Liknende undersøkelser har vist det samme; det er alltid behov for dyktige siviløkonomer fra NHH.

LES OGSÅ: 

Bilde av Vilde Glesnes. Foto: Joachim Fleischer / Normann Fleischer AS - for Jefferson Wells

NHH-kandidater aldri vært mer ettertraktet

Vilde Glesnes (24) tok mastergraden under korona – fikk jobb mens hun ennå var student. 98 prosent av NHHs siste masterkull – som er i jobb – har relevant arbeid.

Hovefunn

 • Flest jobber som konsulenter, innen bank, forsikring og finans, eller revisjon og IKT.
 • 74 prosent hadde en form for studierelatert kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden.
 • Gjennomsnittslønnen stiger: Regnskap og revisjon: 746 786 kroner / Økonomi og administrasjon: 655 422 kroner.
 • NHH rekrutterer kandidater fra hele landet, og i størst grad fra Vestland, Oslo og Viken. Bare en liten andel, 2,1 prosent, er rekruttert fra Nord-Norge.
 • Mobiliteten til Oslo etter studiene utgjør den største nettogevinsten (35,7 prosent), og over halvparten arbeider i hovedstaden to år etter uteksaminering.
 • Mens Vestland opplevde nettotap i forrige undersøkelse (-5,1 prosentpoeng), tiltrekker fylket nå så vidt flere kandidater enn det mister (1 prosent nettogevinst).

opptatt av godt arbeidsmiljø

Den viktigste faktoren for NHH-erne når de søker jobb, er et godt arbeidsmiljø. Gode karrieremuligheter og at jobben er faglig utfordrende, vektlegges også høyt.

– Siden jeg ikke hadde noen relevant arbeidserfaring, tror jeg gode akademiske resultater fra et anerkjent studiested som NHH var viktig for at jeg fikk jobb i Finansdepartementet. I tillegg deltok jeg på både bedriftspresentasjon og speedintervju med Finansdepartementet i Bergen, som var en god anledning for å bli bedre kjent med departementet og for å vise meg fram for dem før jeg søkte.

Ringdal forteller at han trives svært godt i departementet. Der jobber han i finansavdelingen, som samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen.

– I tillegg vurderer vi forslag fra statsrådene som skal behandles i regjeringen, og gir faglige råd til finansministeren i disse sakene. Det er utrolig spennende å være så tett på viktige, politiske beslutninger.

LES OGSÅ: 

Bilde av Aelon Nicolson. Foto: Helge Skodvin / Unsplash v. Alev Takil

Fikk jobb i London mens han var NHH-student

– Kunnskap og ferdigheter innen teknologi og dataanalyse vil bare øke i betydning, sier tidligere NHH-student, Aelon Nicolson. Han jobber nå som global data-spesialist hos Bloomberg i London.
Tre studenter som står og snakker sammen. Foto: Helge Skodvin
74 prosent hadde en form for studierelatert kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden, viser undersøkelsen. Foto: Helge Skodvin

Ville valgt det samme på nytt

NHH-studentene er generelt godt fornøyd med studiet sitt, ifølge undersøkelsen. Den klare majoriteten (76 prosent) ville valgt det samme dersom de kunne valgt på nytt.  

NHH-erne er også aktive når de ikke studerer:

 • 87 prosent arbeidet ved siden av studiene
 • 64 prosent hadde verv i en organisasjon
 • 40 prosent hadde trainee eller internship

Ringdal inngår derimot ikke i denne statistikken. Han valgte å bruke tiden sin utelukkende på studier – og resultater ble det! Sammen med Amanda Feyling fikk han prisen for beste masteroppgave ved Institutt for samfunnsøkonomi 2019/2020.

– Utover en sommerjobb for å få studentøkonomien til å gå rundt, hadde jeg ingen relevant deltidsjobb, verv eller internship ved siden av studiene.

LES OGSÅ: 

Bilde av NHH-studenter. Foto: Helge Skodvin

NHH-ere er tilfredse med studiene

Siste Studiebarometeret viser at NHH skårer spesielt høyt på arbeidslivsrelevans. – Studentene våre er også blant de mest tilfredse og arbeidsomme i landet, sier prorektor Stig Tenold.

Kandidatundersøkelsen

 • På oppdrag fra Sammen Karriere har ideas2evidence gjennomført Kandidatundersøkelsen 2022.
 • Besvart av 208 kandidater fra NHH. 193 av dem har bakgrunn fra økonomi og administrasjon, og resterende 15 kandidater fra regnskap og revisjon.

 • Retter seg mot kandidater som avsluttet sin utdanning ved Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i løpet av 2020.

 • Undersøkelsen viser hvordan det har gått med vestlandsstudentene etter to år i arbeidslivet. 

Variert studentmasse 

Nytt for året er at undersøkelsen også tar for seg kandidatenes sosiokulturelle bakgrunn. Her har NHH-studentene den høyeste andelen med foreldre som har samme/lignende fagfelt som dem selv, tett etterfulgt av lærere og sykepleiere.

NHH-erne skiller seg i liten grad fra resten av studentbefolkningen når det gjelder andel med minoritetsbakgrunn.

– Undersøkelsen viser også rom for forbedring. Mangfold er viktig for NHH, og vi jobber aktivt med å tiltrekke oss en variert studentmasse, eksempelvis når det kommer til kjønn, etnisitet og geografisk tilhørighet, sier Thøgersen.

Les også: 

Bilde av Marte Johansen Rognli. Foto: Ingrid Aarseth Johannessen

Blant NHHs nordligste studenter

Marte Johansen Rognli (23) fra Alta kjente nesten ingen da hun flyttet til byen mellom de syv fjell. Nå ønsker hun å lære mer om finans, ved å ta én av NHHs ni spesialiseringer.