Strømstøtte og europeisk energipolitikk

vannmagasin, av Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Billig vannkraft er en av de få, naturgitte fordeler Norge har og som blant annet gjør det mulig for folk å holde sine boliger varme i et ufyselig klima, skriver Rögnvaldur Hannesson i Dag og Tid. Foto: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Innlegg

3. september 2022 06:42

Strømstøtte og europeisk energipolitikk

Hva er det egentlig som strømmer gjennom strømkablene til utlandet? Professor emeritus Rögnvaldur Hannesson skriver i Dag og Tid.

Spørsmålet kan synes dumt, men det er oppklarende å tenke som så at når elektrisitet strømmer den ene vei, strømmer prisen den andre veien. Det er jo slik i et marked for en ensartet vare som elektrisitet at prisen settes «på marginen», som det heter på fagsproget; det er betalingen for den sist omsatte enhet som setter prisen på alle andre enheter.

Om den største betalingsviljen finnes hos kjøpere i utlandet, er det den som bestemmer hva norske forbrukere må betale for elektrisiteten. Dette gjelder i den del av det norske markedet som er direkte knyttet til markedene ute. At flaskehalser i det innenlandske elnett har ført til enorme prisforskjeller mellom ulike deler av Norge, er velkjent, men den saken skal ikke drøftes her.

Les hele innlegget i Dag og Tid (for abo).