Forsket på konsekvensene av konkurser

Ibrahim Pelja, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Ibrahim Pelja, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, disputerer for doktorgraden ved NHH 7. oktober. Pelja forsker på konsekvensene av konkurser. Foto: Helge Skodvin
Disputas

26. september 2022 08:37

Forsket på konsekvensene av konkurser

Ibrahim Pelja disputerer for PhD-graden ved NHH 7. oktober 2022 med avhandlingen «Essays on Corporate Distress and Bankruptcy».

Konsekvensene av en konkurs er ofte betydelige for eiere, kreditorer, ansatte og samfunnet i sin helhet. Denne avhandlingen består av tre studier som tar for seg ulike aspekter ved konkurser.

Den første artikkelen gjennomgår hvordan tidligere forskning har identifisert selskaper i nød og hvilke metoder og nøkkeltall som er blitt anvendt i prediksjonsmodeller. Artikkelen oppsummerer følgelig en litteratur som har strukket seg over seks tiår. Den gir forskere og brukere et utgangspunkt for hvordan de kan gå frem for å lage prediksjonsmodeller for selskaper i nød.

Revisorer må gjøre en vurdering av fortsatt drift og er derfor en gruppe som regelmessig tar stilling til risiko for konkurs. Den andre artikkelen, skrevet sammen med Anna Gold, undersøker hvorvidt revisors vurdering av fortsatt drift er informativ utover tolv måneder. Denne er et innspill til debatten rundt hvorvidt revisorer burde vurdere fortsatt drift utover de nærmeste tolv månedene.

Opplysninger om tidligere konkurserfaring hos ledelsen kan være informativt for kreditorer for å vurdere risiko for fremtidig konkurs. Den siste artikkelen viser hvordan konkursregisteret i Norge gir kreditorer relevant informasjon om daglig leders konkurserfaring.

Veiledere:

Førsteamanuensis Finn Kinserdal (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Frøystein Gjesdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Førsteamanuensis Maria Correia, London School of Economics

Tid og sted:

Jebsensenteret NHH og Zoom, 7. oktober 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«What does the research evidence tell (1) whether environmental, social, and governance (ESG) firm reporting matters and (2) whether firm ESG reporting should be regulated?»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Aasmund Eilifsen (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH NHH

Professor Thomas Plenborg, Handelshøyskolen i København

Dr. Vineet Agarwal, Cranfield School of Management

Om kandidaten:

Ibrahim Pelja har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

Ibrahim.pelja@nhh.no