Belønner individuelt, men ønsker å bygge lag

Førsteamanuensis Iver Bragelien (til venstre) mener studien Thomas Grøgaard kan brukes av flere lag og andre idretter, ikke bare de tre fotballklubbene som Grøgaard har tatt for seg. Foto: Siv Dolmen og Strømsgodset
Førsteamanuensis Iver Bragelien (til venstre) mener studien Thomas Grøgaard kan brukes av flere lag og andre idretter, ikke bare de tre fotballklubbene som Grøgaard har tatt for seg. Foto: Siv Dolmen og Strømsgodset
Av Sigrid Folkestad

13. september 2022 09:38

Belønner individuelt, men ønsker å bygge lag

Bonusordningene i toppfotballen belønner hovedsakelig individuelle prestasjoner, selv om klubbene ønsker å bygge lagfølelse.

Mye tyder på at en mer kollektiv tilnærming vil gjøre at lønnssystemene i større grad bygger opp under ønsket kultur, mener Strømsgodset-spiller Thomas Grøgaard. I sin masteroppgave ved NHH har han studert bruk av bonuslønn i norsk fotball. 

Markedsverdi varierer voldsomt

Førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi Iver Bragelien har vært Grøgaards veileder. Bragelien er ekspert på bonuser og resultatbasert avlønning:

– Det viktigste spørsmålet, og det vanskeligste, er nok hvordan en kan sikre god lagånd når lønningene er så individuelle som de er og må være i idretten, i og med at markedsverdien varierer så voldsomt også innad i et lag, mellom stjernespillerne og de andre, sier Bragelien.

Bilde av høyblokka. Foto: Helge Skodvin

NHH har Norges beste master på FT-rangering

NHH har landets beste fulltids masterprogram innen økonomi og administrasjon og er den eneste norske handelshøyskolen på den siste Financial Times-rangeringen.

I masteroppgaven «Lønn som styringsverktøy i norsk toppfotball» studerer Grøgaard lønnsordningen i tre norske eliteserieklubber, gjennom dokumentanalyse og femten dybdeintervjuer. Klubbene er anonymiserte.

Grøgaard selv spilte for Brann før han gikk til Strømsgodset.

Kan føre galt av sted

Studien finner bred støtte for at bonuslønn er et godt egnet verktøy i disse toppklubbene. Spillerne selv vil ha prestasjonsavhengig avlønning.

Gjøres det riktig, er det til fordel for spillernes motivasjon – og klubbenes økonomi.

Men bruk bonuslønn kan føre galt av sted, viser NHH-eren. Han mener bonusordningene viser seg å ha uønskede effekter. For eksempel sier noen at spillere fristes til uærlige beskrivelser av eget skade- og sykdomsbilde, for å sikre seg kampbonus.

Slik kan spillernes økonomiske egeninteresser trumfe kollektivets beste.

Sikre god lagånd

Iver Bragelien mener studien kan brukes av flere lag og andre idretter, ikke bare de tre fotballklubbene som Grøgaard har tatt for seg.

– Akkurat de samme spørsmålene sliter også næringslivet med, og de kan nok lære mye av idretten sånn sett, og motsatt.

Oda Eriksen Brockstedt Olsen fra Nøtterøy og Johann Næshagen Oksmo

– Nå starter reisen. Gled dere!

Mer enn 500 nye bachelorstudenter ble mandag ønsket velkommen til NHH. – De neste årene vil dere oppleve NHH på sitt beste. Den reisen begynner i dag. Gled dere, det gjør jeg, sa NHH-rektoren.

– For at lønnssystemene i større grad skal bygge opp under ønsket kultur, fremstår det å inkludere innbyttere og reserver i bonusordningen som ett av de mest åpenbare tiltakene, mener Grøgaard

Grøgaard viser i sin masteroppgave at hvis kampbonusenes motivasjonseffekt skal fungere best mulig, er det avgjørende at spillerne forstår uttakskriteriene, ellers blir det vanskelig for dem å legge inn full innsats.