Signerte ny FOOD-avtale med NHH

– Forskningen fra NHH skaper et bedre grunnlag for å forstå bransjen og hvordan vi skal utvikle den videre, sier Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen. På FOOD-konferansen i Oslo signerte han avtale med NHH. Her sammen med professor Frode Steen (i midten) og rektor Øystein Thøgersen (til høyre). Foto: Ove Sjøstrøm
– Forskningen fra NHH skaper et bedre grunnlag for å forstå bransjen og hvordan vi skal utvikle den videre, sier Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen. På FOOD-konferansen i Oslo signerte han avtale med NHH. Her sammen med professor Frode Steen (i midten) og rektor Øystein Thøgersen (til høyre). Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

8. mars 2022 22:28

Signerte ny FOOD-avtale med NHH

NorgesGruppen og NHH signerte en ny femårsavtale om et felles forskningsprogram under FOOD-konferansen i Oslo.

Forskningssamarbeidet FOOD mellom NorgesGruppen og NHH har siden 2016 gitt en strøm relevante data for alle som studerer dagligvarebransjen. Tilbake har bransjen fått ny kunnskap om innovasjon, markedsstrukturer og nye forretningsmodeller.

Fakta på bordet

NorgesGruppen gir nå nye millioner for å opprettholde aktiviteten i forskningssamarbeidet.

Publikum under FOOD-konferansen 2019. Foto: Siv Dolmen

Bransjetopper diskuterer konkurransen i dagligvare

16. september møtes dagligvarebransjen til konferanse i Oslo med tema prissynlighet og bransjeglidning. Bransjen diskuterer konkurranseutfordringer og ny lov om god handelsskikk.

– Vårt utgangspunkt et at vi er en bransje som betyr mye for folk flest og samfunnet. Derfor ønsker vi å koble oss på aktuell forskning for å få mer fakta knyttet til bransjen, sier Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen, som signerte avtalen med NHH under FOOD-konferansen i Oslo i mars.

Hollevik mener myter og lite fakta har fått prege debatten om dagligvarebransjen i Norge.

– Forskningen fra NHH skaper et bedre grunnlag for å forstå bransjen og hvordan vi skal utvikle den videre.

– Hvor kan dere bli bedre?

Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen, Frode Steen, professor og FOOD-leder og Øystein Thøgersen, rektor NHH på FOOD-konferansen.
Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen, Frode Steen, professor og FOOD-leder og Øystein Thøgersen, rektor NHH på FOOD-konferansen. Foto: Ove Sjøstrøm

– Det kan for eksempel handle om å drive mer innovativt og redusere matsvinn, men håpet er også at forskningen bidrar til at myndighetene får mer kunnskap om vår bransje. Med fakta på bordet blir beslutningsgrunnlaget bedre for politikerne når rammebetingelsene utarbeides.

Ny kunnskap

Første runde med ​​et felles femårig forskningssamarbeid begynte i august 2016. Dette har allerede gitt nyttig kunnskap om en komplisert bransje med mange varestrømmer og utfordringer knyttet til bærekraft, matsvinn og nye forretningsmodeller.

– Gjennom denne avtalen får vi for det første ressurser til å forske. Den andre store fordelen er at vi får tilgang til unike data som gjør det mulig på å gjennomføre denne forskningen, sier NHH-professor Frode Steen, som leder konferansen og forskningssamarbeidet FOOD.

– I første runde av FOOD var hele 80 studenter involvert med oppgaver og datainnsamling om bransjen. Disse har allerede produsert mye praktisk kunnskap bransjen kan dra nytte av.

– Vel anvendte forskningsmidler

Forskningsmidlene fra NorgesGruppen brukes blant annet til et gaveprofessorat i fem år. I tillegg finansieres gjesteforskere, forskere på deltid og postdoktorstillinger, forklarer Steen.

OM FOOD

  • FOOD er et femårig forskningsprosjekt finansiert av NorgesGruppen.
  • Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, spesielt rundt tema knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet.
  • Prosjektet samler flere nasjonale og internasjonale forskere innen dagligvaremarkedet, finansierer forskning i form av utredninger og bokprosjekt, og organiserer bransjekonferansen FOOD.

– Men mest av alt gir dette mulighet for å bygge opp et forskningsmiljø med stipendiater og andre, som ikke nødvendigvis er ansatt på et bestemt prosjekt, men som kan få tilgang på data slik at de kan produserer spennende og nyttig kunnskap om dagligvarebransjen.

– Dere utveksler data og funn med bransjen?

– Dagligvarebransjen kan bruke våre resultater. Vi leverer både forskning og nye ideer til bransjen, men det viktigste er at vi produserer forskningsprosjekter og masteroppgaver.

Resultatene publiseres og ligger fritt tilgjengelig på FOOD-hjemmesiden. Dette er vel anvendte forskningsmidler, sier Steen og trekker samtidig frem den årvisse FOOD-konferansen der næring og forskning kommer sammen på en felles scene:

– Dette er en forskningsbasert konferanse der næringen selv bidrar på scenen. Den kombinasjonen utfordrer forskerne, og det utfordrer næringen.

Gjensidig nytte

Diskuterer ny handelslov på dagligvarekonferanse

11. mars møtes dagligvarebransjen til konferanse i Oslo med tema butikkdød og bransjeglidning. – Det mangler ikke på spenning i dagligvarebransjen, sier FOOD-leder Frode Steen.

At bransjen blir utfordret gjennom FOOD, er en påstand sjefen i NorgesGruppen kan slutte seg til.

– Det gror godt i dette programmet. Mange av masterstudentene som skriver oppgaver om bransjen, vil jo også fatte interesse for å jobbe innen dagligvare, sier han og slår fast:

– I tillegg er mange av forskningsprosjektene og masteroppgavene med på å dytte oss i riktig retning når det for eksempel gjelder bærekraft og innovasjon.