Konkurranse og bruk av kredittgrense

zhou lu
Zhou Lu disputerer for PhD-graden ved NHH 8. juni 2022 med avhandlingen «Competition and the Use of Credit Lines».
Disputas

23. mai 2022 10:41

Konkurranse og bruk av kredittgrense

Zhou Lu disputerer for PhD-graden ved NHH 8. juni 2022 med avhandlingen «Competition and the Use of Credit Lines».

Full tittel på avhandling: 

"Competition and the Use of Credit Lines, Modelling of Chinese Corporate Bond Default—A Machine Learning Approach. Market smart: How firms respond to the IPO P/E price-cap regulations in China"

Zhou Lus avhandling består av tre artikler. Den første “Modeling of Chinese corporate bond default – A machine learning approach” anvender maskin-læringsteknikker til å modellere mislighold for selskapsobligasjoner.

Lu konstruerer en out-of-sample konkursprediksjon som er signifikant bedre til å identifisere mislighold. Resultatene er robuste ved bruk av forskjellige maskin-læring modeller.

Hans andre artikkel analyserer konkurranse og bruk av kredittlinjer. Kredittlinjer og kontanter er de to viktigste kildene til likviditet for et selskap. Teori predikerer at et selskap vil etterspørre mer likviditet for å styrke sin konkurranseposisjon ovenfor rivaler i et konkurransepreget marked. I motsetning til det man vet, at konkurranse øker kontantbeholdning, finner Lu at økt konkurranse reduserer selskapers bruk av kredittlinjer. Dette resultatet er robust til alternative mål på konkurranse og eksogen variasjon i konkurranse.

Videre analyser viser at den negative effekten av konkurranse på bruk av kredittlinjer skyldes at banker begrenser tilbudet av kreditt, heller enn at selskaper reduserer sin etterspørsel.

Konkurranse medfører press på selskapet som gjør at det er vanskeligere å få kredittlinjer fra banker.I den siste artikkelen  “How firms respond to the IPO P/E price-cap regulations in China” analyserer Lu markedsforhold I Kina.I Kina intervenerer regjeringen i markeder.

Samspillet mellom markedene og intervensjonene gir innsikt i (1) hvordan selskaper responderer på regjeringens reguleringer, og (2) hvordan markedene hjelper selskap å minimere virkningen av regjeringens intervensjoner. Lus resultater viser at regulerte pristak ved børsnoteringer kan redusere prisen og vil med liten sannsynlighet medføre prisreduksjoner etter børsnotering.

Selskaper kan finne alternative finansieringskilder og respondere ved økt offentligjøring, for å redusere de negative effektene av reguleringene. På lang sikt er ikke lånekostnad, investeringer eller hvor villig man er til gjennomføre en børsnotering påvirket av reguleringene. Dette viser at selskapets strategiske respons reduserer virkningen av regjeringens reguleringer på en effektiv måte.

Tid og sted: 

Aud M ved NHH, 8. juni 2022
Prøveforelesningen starter klokken 15:15 og disputasen klokken 17:15

Tema for prøveforelesning:

"Special purpose acquisition company (SPACS)"

Bedømmelseskomiteen: 

  • Førsteamanuensis Carsten Bienz (leder av komiteen), Institutt for finans, NHH
  • Postdoktor Emma Xu, Universitet i New Mexico, USA
  • Postdoktor Daniel Kim, Handelshøyskolen BI 
VEILEDER:
Daværende førsteamanuensis Xunhua Su ved Institutt for finans (Su døde august 2021)
 

Om kandidaten:

Zhou Lu har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Kontakt:

Zhou.lu@nhh.no