To nye meritterte undervisere ved NHH

Jon Iden og Alexander Cappelen
Professor Jon Iden ved Institutt for strategi og ledelse og professor Alexander W. Cappelen ved Institutt for samfunnsøkonomi er NHHs to nye meritterte undervisere.
Av Ingunn Gjærde

13. juni 2022 16:20

To nye meritterte undervisere ved NHH

Professorene Jon Iden og Alexander W. Cappelen har fått status som merittert underviser.

Jon Iden er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, hvor han har vært ansatt siden 2007. Komitéen la i sin vurdering vekt på at Iden er en stor ressurs for både studenter, kolleger og NHH. Iden er en dialogfokusert underviser som legger til rette for bruk av flere former for læring og vurdering. Han har aktiv læring som et overordnet prinsipp og bruker læringsteknikker som problembasert læring og samarbeidslæring i undervisningen. Han har i lang tid vist en analytisk og forskende holdning til undervisning og er tydelig kollegial, mener komiteen. Iden fremstår som en komplett forsker og underviser.

Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, og har vært ansatt ved NHH siden 2006. Cappelen har i mange år gjort en stor innsats som underviser. Han dokumenterer hvordan ulike pedagogiske tiltak har en tydelig forskningsmessig forankring i eget fag. Samtidig knytter han tiltakene til det vi vet fra forskning på forhold som har betydning for studentenes læring. Han har tydelig fokus på studentenes læring og aktiv deltakelse. Han er invitert som gjesteforsker- og foreleser ved en rekke anerkjente internasjonale universiteter. Ved NHH har han bidratt til utvikling av innovative undervisnings- og forskningsprogrammer. Cappelen er en produktiv, innovativ og samarbeidende underviser. Han deler sine erfaringer med kolleger på mange ulike måter, og er en stor ressurs for NHH.

nhh

Fem nye meritterte undervisere

NHH har fått fem nye meritterte undervisere. De fem forskerne kommer fra ulike fagmiljøer ved Norges Handelshøyskole.

I fjor fikk fem forskere ved NHH status som merittert underviser. I 2020 ble NHH-professor Jan Ubøe den første ved Norges Handelshøyskole som har fått status som merittert underviser.

Jan Ubøe er NHHs første meritterte underviser

NHH-professor Jan Ubøe er den første ved Norges Handelshøyskole som har fått status som merittert underviser.