Hvor mistet man gangsynet?

Flymotor, Frode Steen
Etter to år har flyselskapene bare så vidt overlevd, og norske kunder har spart opp for endelig å få sommerferie utenfor Norge. Men nei, arbeidstagerne i bransjen vil heller lukke ned landet, de har for dårlige betingelser. Umusikalsk er bare forbokstaven, skriver NHH-professor og ekspert på flybransjen, Frode Steen i Dagens Næringsliv. Foto: Frode Steen ( Helge Hansen) og fly (pxhere.com)
Innlegg

23. juni 2022 11:26

Hvor mistet man gangsynet?

Nå har flyteknikerne vært i streik en stund. Bakkepersonell tok til vett og avsto. Hva gjør pilotene? NHH-professor Frode Steen i Dagens Næringsliv.

Arbeidsgiver sier at nok er nok, og varsler lockout for teknikerne på søndag. Var ikke dette nok, så varsler 900 SAS-piloter streik onsdag om en uke.

Aftenposten 23. juni, innlegg fra Frode Steen:

Den europeiske flysommeren er på full fart inn i det totale kaos

Etter to år har flyselskapene bare så vidt overlevd, og norske kunder har spart opp for endelig å få sommerferie utenfor Norge. Men nei, arbeidstagerne i bransjen vil heller lukke ned landet, de har for dårlige betingelser. Umusikalsk er bare forbokstaven.

Pris er viktigste driver i flymarkedet, og SAS har med sine relativt sett høyere kostnader slitt med å møte denne konkurransen, skriver NHH-professor i en kronikk i Bergens Tidende. Foto: SAS, Yrsa Viking (flickr. 2020)

SAS bør trekke i nødbremsen

Er selskapets nye forretningsmodell «kanseller og ombook»?, spør NHH-professor i Bergens Tidende.

La oss starte med flyteknikerne. På Dagsnytt 18 tirsdag, får vi høre at årsaken til streiken er en rørende omsorg for arbeidsgiverne som ikke forstår at snart er det ingen flyteknikere igjen. Om fem år pensjoneres mange, lav attraksjon hindrer rekruttering, 80 prosent av stillingene står ledige, og vi er på vei inn en «krise». På mandag ga Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, uttrykk til NRK for tilsvarende omsorg for sine arbeidsgivere: «Vi mener vi har realistiske krav ut ifra den situasjonen vi står i. Det er en situasjon med tilbud og etterspørsel og per i dag klarer ikke flyselskapene å skaffe de teknikerne de vil ha.»

Intervju med Frode Steen i DN

Flyselskaper er høykompetansebedrifter med flere regnemodeller enn de fleste vi kan sammenligne dem med. At de ikke skulle kunne oppfatte at rekrutteringen er for lav uten at flyteknikerne måtte streike for å synliggjøre det, faller på sin egen urimelighet. Hvis man allerede nå sliter med å få ansatt teknikere – så ja, da vil nok lønnen øke selv uten streik av omsorgsfulle flyteknikere.

Men tilbake til tilbud-etterspørsel. Når tilbudet er mindre enn etterspørselen, og fagforeningen styrer tilbudet, så har de en bedre forhandlingsposisjon enn i en situasjon der mange ledige teknikere banker på døren til selskapene. Da kan man jo kanskje lettere forstå et generelt krav om økt lønn på hele 18 prosent. Om dette er omsorg for arbeidsgiver eller bare ønske om bedre lønn? Ordtaket «be for sin syke mor» kommer snublende nær.

Publikum under FOOD-konferansen 2019. Foto: Siv Dolmen

Bransjetopper diskuterer konkurransen i dagligvare

16. september møtes dagligvarebransjen til konferanse i Oslo med tema prissynlighet og bransjeglidning. Bransjen diskuterer konkurranseutfordringer og ny lov om god handelsskikk.

Nå svarer arbeidsgiver med lockout. De mener at kravet er i høyeste laget. Da blir det veldig mange fly på bakken mandag. Også ambulansefly trenger teknikere. Man kan spekulere i hvorvidt dette er et spill om å få til tvungen statlig avslutning på en veldig lite sympatisk streik, men det vil jo tiden vise. Alle passasjerene som står i fare for enten ikke å få dratt på ferie eller reist hjem fra ferie – de må dessverre bare vente.

Så har vi SAS-pilotene. De vil ikke være med noen «hollandsk» spareplan – de vil heller øke SAS sine kostnader. At SAS også trenger å redusere andre kostnader enn piloter er rimelig opplagt, men kostnadene må ned i hele organisasjonen. Pilotene flyr nå fly med stadig færre forretningskunder fremme i flyet, og det vi kaller yield – gjennomsnittsinntekten til SAS per sete – går ned. Post-covid benytter mange av disse kundene videomøter. Forretningskundene har tradisjonelt vært flere, mer lojale, og villig til å betale litt ekstra.

Frode Steen om flybransjen i koronakrisen

Professor Frode Steen kommenterer flybransjens utfordringer under koronakrisen og at Norwegian var nær konkurs.

Dette betyr i klartekst: Flere seter (bak) i flyet må selges til konkurransedyktige priser. Da må SAS sine kostnader ned. Svenskene har fått nok, nordmenn bør ha fått nok. Selv danskene vil måtte regne på verdien av å holde i live et ineffektivt selskap. De kunne jo for den del like gjerne subsidiere alle som vil fly på Kastrup. Forhåpentlig forstår pilotene dette, og streiken avblåses. Hvis ikke kan de risikere å bli de første pilotene som har streiket om å få jobbe mindre, og får hele dagen fri som resultat.

Kronikken var først publisert i Dagens Næringsliv 22. juni 2022