Bedre analyser med nye leasing-regler?

finn kinserdal, NHH
Nå skal leasing (leie)-avtaler balanseføres som eiendel og som gjeld, lik samlet nåverdi av alle kontraktsfestede fremtidige leiebetalinger, skriver NHH-forsker Finn Kinserdal i Kapital.
Innlegg

30. juni 2022 12:17

Bedre analyser med nye leasing-regler?

IFRS har som ambisjon å være såkalt useful for the users. Men er de nye leasing-reglene egentlig mer nyttige enn før for banker eller investorer?, spør Finn Kinserdal i Kapital.

Som kjent er det innført nye regnskapsregler for leasing; IFRS 16 fra 2019. Amerikanerne fulgte opp med lignende, men selvsagt ikke like, regler: Tidligere hadde bedriftene stort sett ikke leasing i balansen. Nå skal leasing (leie)-avtaler balanseføres som eiendel og som gjeld, lik samlet nåverdi av alle kontraktsfestede fremtidige leiebetalinger. I resultatet vises nå avskrivning på leasing-eiendelen, og man beregner rente av leasing-lånet. Tidligere utgiftsførte man årlig leasing-leie som en driftskostnad som inngikk i EBITDA.

Hvorfor skjelver aksjemarkedet av inflasjonsfrykt? Det er fordi aksjemarkedet er nær all-time high, ikke bare i nivå på indeksen, men også målt ut fra P/E-nivå, skriver NHH-forsker Finn Kinserdal i Kapital. Foto: Quoteinspector.com

Påvirker inflasjonen aksjemarkedet?

Inflasjonsspøkelset truer. Da vil aksjemarkedet synke og du må holde deg unna vekstaksjer og heller fokusere på verdiaksjer, sies det. Ja, sier mange og nikker. Men skjønner de egentlig hvorfor?, spør Finn Kinserdal i Kapital.

Les hele innlegget på KapiTalt | Kapital (for abo).

Kronikken var først publisert i Kapital 29. juni 2022.