NHH satser mot sjømatnæringene

Kristin Arefjord Stave, Øystein Thøgersen og Steffen Juranek. Foto: Ove Sjøstrøm
– Sjømat er en global næring hvor Norge er i tet og leder an på mange områder. Derfor er NHHs Executive MBA med spesialisering i seafood management så viktig for utviklingen av kompetanse i hele bransjen, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen (i midten). Her er han sammen med programutvikler Kristin Arefjord Stave og programansvarlig Steffen Juranek. Foto: Ove Sjøstrøm/Matt Hardy/unsplash.com
Av Ove Sjøstrøm

6. juli 2022 09:00

NHH satser mot sjømatnæringene

Sjømateksporten gikk gjennom taket i 2021 og slo alle tidligere rekorder. En våre viktigste fremtidsnæringer krever forskningsbasert og relevant kunnskap for å utvikle seg videre.

I rekordåret 2021 eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat verdt 120,8 milliarder kroner. Det ble satt eksportrekorder for laks, kongekrabbe, snøkrabbe og makrell, viser tall fra Norges sjømatråd. De siste ti årene har eksportverdien mer enn doblet seg, fra 47,7 milliarder kroner i 2012, til 120,8 milliarder kroner i 2021.

– Sjømat er en global næring hvor Norge er i tet og leder an på mange områder. Derfor er Executive MBA med spesialisering i seafood management så viktig for utviklingen av kompetanse i hele bransjen, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Han legger til:

– Det er helt vesentlig for NHH å ha programmer som bruker vår unike norske og skandinaviske styrke i internasjonale programmer. I et slikt bilde passer Seafood-programmet til NHH Executive perfekt.

Praktisk rettet kunnskap

Bærekraftig innovasjon blir stadig viktigere for å lykkes i et svært konkurransedyktig og internasjonalt miljø, understreker NHH-rektoren.

– Bærekraftig verdiskapning og internasjonalisering er overordnede temaer for alle programmene våre, og det passer spesielt godt på dette studiet. Internasjonaliseringsaspektet er åpenbart innen sjømatbransjen, og det samme gjelder bærekraftsaspektet. Mange fasetter av bærekraftbegrepet slik vi kjenner det fra FNs bærekraftsmål er relevante og er innlemmet fra start til mål i programmet.

– Vi er en handelshøyskole, og handelshøyskoler skal virke tett sammen med næringslivet, offentlige institusjoner og samfunnet. Derfor skal vi tilby relevante faglige programmet til ulike bransjer, sier Thøgersen.

Utfordringer krever ny kunnskap

EMBA med spesialisering i Seafood Management fra NHH Executive tar sikte på å forberede fagfolk til lederstillinger i sjømatindustrien og relaterte sektorer ved å gi dybdekunnskap og ekspertise på tvers av nøkkelområder som økonomi, strategi, ledelse, markedsføring, finans og regnskap.

– Denne næringen er i vekst og betyr mye for Norge og resten av verden. Den har en nøkkelrolle for å oppnå en bærekraftig matproduksjon, sier førsteamanuensis programansvarlig Steffen Juranek hos NHH Executive. 

Spesialiseringen gir bredde og dybde gjennom kursarbeid som er aktuelt, relevant og skreddersydd for å ta opp kritiske problemstillinger innen sjømatnæringen i dag og i fremtiden.

Førsteamanuensis og programansvarlig Steffen Juranek

– Hvem er faget rettet mot?

– Alle som jobber direkte i sjømatnæringen, eller som indirekte har med denne næringen å gjøre, sier han og legger til:

– Programmet tilbyr en generell MBA utdanning med et faglig sterkt søkelys på sjømatnæringens utfordringer og muligheter. Derfor er innovasjon, bærekraft og globalisering hovedtemaer gjennom hele programmet. Spesialiseringen gir bredde og dybde gjennom kursarbeid som er aktuelt, relevant og skreddersydd for å ta opp kritiske problemstillinger innen sjømatnæringen i dag og i fremtiden.

Det beste fra NHH

Gjennom programmet vil NHH skape nye arenaer for kunnskapsutveksling internasjonalt.

– Vi har et internasjonalt nedslagsfelt for programmet, og ønsker å knytte til oss en mangfoldig internasjonal studentgruppe. Dermed vil vi også knytte sammen norsk og utenlandsk sjømatindustri, sier han og slå fast:

– Det er to grunner til at næringen trenger dette programmet. Det første er nettverksbygging og utveksling av kunnskap som følger med programmet. Det andre er at EMBA med spesialisering i seafood management er et meget solid faglig fundert program med svært høy anvendt relevans, noe NHH er kjent for å tilby til mange ulike bransjer. Deltagerne får fersk forskning og relevant kunnskap servert som de kan bruke for å løse utfordringene bransjen står overfor. 

– Hva må næringen kunne håndtere i årene som kommer?

– EMBA med spesialisering i seafood management handler blant annet om å initiere og lede innovasjonsprosesser, eksempelvis knyttet til håndtering av produksjonsutfordringer som lakselus, og å bli i stand til å flytte produksjonen fra kysten og lengre til havs for å øke produksjonsvolumet.

Erfaring gir gode diskusjoner

NHH Executive har et bredt tilbud om videreutdanning for ansatte i norske virksomheter både i offentlig og privat sektor. De samarbeider tett med næringslivet når nye programmer utformes.

Executive MBA med spesialisering i Seafood Management er utviklet av NHH på oppfordring fra sjømatbransjen gjennom NCE Seafood Innovation Cluster. Programmet er skreddersydd for å møte sjømatindustriens utfordringer med å utvikle bærekraftige og innovative bedrifter for fremtidig vekst, sier Kristin Arefjord Stave, programutvikler hos

NHH Executive. Hun slår fast:

– Programmet setter deltakerne i stand til å ta bedre beslutninger i en sjømatnæring preget av globalisering, sterk konkurranse og økende krav til endringskapasitet og innovasjon.

– Hvilke forkunnskaper må man ha for å søke på programmet?

– Studiet krever at man allerede har en bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdannelse og relevant arbeidserfaring. Det er blandingen av yrkeserfaring, tidligere utdanning og ny kunnskap fra NHH, som gjøre studiet relevant for aktørene i sjømatnæringen, avslutter Aarefjord Stave.

Les mer hos NHH Executive:

Excutive MBA with Specialisation in Seafood Management