Sørgard utnevnt til leder av energikommisjonen

Bilde av NHH-professor Lars Sørgard.
NHH-professor Lars Sørgard er utnevnt til leder av energikommisjonen. Gruppen han leder skal vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning. Foto: Flickr v. Konkurransetilsynet
NHH

14. februar 2022 11:38

Sørgard utnevnt til leder av energikommisjonen

– Jeg ser fram til å lede dette spennende og viktige arbeidet, sier NHH-professor Lars Sørgard.

Se hele pressemeldingen

Regjeringen oppnevnte fredag 11. februar en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

– Jeg ser fram til å lede dette spennende og viktige arbeidet. Vi skal analysere problemstillinger som er svært viktige for Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppdraget sammen en kommisjon som består av medlemmer med stor kunnskap på dette området, sier NHH-professor Lars Sørgard i en pressemelding.

Skal vurdere Energipolitiske dilemmaer 

Kommisjonens mandat er knyttet til følgende temaer:  

 1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
 2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
 3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
 4. perspektiver for forsyningssikkerheten
 5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.

— Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i flere tiår vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, og sikret vanlige folk lave strømpriser. Regjeringen ønsker at dette også i fremtiden skal være et fortrinn som bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Derfor har vi nå oppnevnt energikommisjonen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i pressemeldingen.

Kommisjonens medlemmer:

 • Lars Sørgard (leder)
 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie fra NHO
 • Gyro Heia, ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, tidligere leder i Naturvernforbundet
 • Hans Erik Ringkjøb, ordfører på Voss
 • Samfunnsøkonom Kjell Roland
 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi
 • Helene Seim fra Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, jurist og tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, samfunnsøkonom
 • Are Tomasgard fra LO
 • Arve Ulriksen fra Mo Industripark

Energikommisjonen skal levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember i år.