ENGAGE.EU fordømmer Russlands angrep

Mannheim palace og NHH
ENGAGE.EU-partneruniversitetene fordømmer på det sterkeste angrepskrigen som den russiske føderasjonen har ført mot Ukraina, som er i strid med kjerneprinsippene i folkeretten og ikke er berettiget på noen måte. Norges Handelshøyskole er medlem i ENGAGE.EU. FOTO: (Mannheim Palace): Moritz Klenk
NHH

2. mars 2022 10:09

ENGAGE.EU fordømmer Russlands angrep

Den europeiske universitetsalliansen ENGAGE.EU tar stilling til krigen i Ukraina.

ENGAGE.EU-partneruniversitetene fordømmer på det sterkeste angrepskrigen som den russiske føderasjonen har ført mot Ukraina, som er i strid med kjerneprinsippene i folkeretten og ikke er berettiget på noen måte.

ENGAGE.EU

ENGAGE.EU er en europeisk allianse innenfor fagområdene økonomi, administrasjon og samfunnsvitenskap. Alliansen skal gi forskningsinstitusjonene ferdighetene og kompetansen de trenger for å løse store samfunnsutfordringer. Alliansen består av syv ledende utdanningsinstitusjoner: Norges Handelshøyskole, University of Mannheim i Tyskland, Luiss University i Italia, Tilburg University i Nederland, University of National and World Economy i Bulgaria, Université Toulouse 1 Capitole i Frankrike og WU Vienna University of Economics and Business i Østerrike.

Det er et angrep på utallige menneskeliv, på en stats rett til å eksistere, og ikke minst på vår oppfatning av liberalt demokrati. Vi er lamslått av og dypt trist over at etter tiår med fred i Europa og årevis med fruktbart samarbeid på tvers av europeiske landegrenser – på økonomisk, politisk og akademisk nivå – og til tross for alle anstrengelser for å skape et felles Europa, at noe slikt kan skje.

Som en allianse av europeiske universiteter setter vi spesielt pris på den enorme verdien som ligger i akademisk utveksling – ikke minst som en viktig form for diplomati som kan skape forståelse og bygge broer mellom land, mennesker og kulturer.

UHR fordømmer Russlands angrep på Ukraina

Vi uttrykker vår urokkelige solidaritet med universitetene og de akademiske institusjonene i Ukraina så vel som med deres studenter, forskere og ansatte, og forsikrer dem om vår fulle støtte.

Øystein Thøgersen av Hans Jørgen Brun

Krigen i Ukraina

– Våre tankar går til det ukrainske folk, seier rektor Øystein Thøgersen. Han kan fortelje at NHH ikkje har nokon studentar på utveksling dette semesteret i Ukraina eller Russland.