Blant landets mest fornøyde masterstudenter

Bilde av mange NHH-studenter.
STUDENTTRIVSEL: Studiebarometeret 2021 viser at NHHs masterstudenter i økonomi og administrasjon er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet med studieprogrammet sitt. De gir 4,5 poeng av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

8. februar 2022 08:17

Blant landets mest fornøyde masterstudenter

NHH-studenter er tilfredse med studiene, viser siste Studiebarometeret. Høyskolen skårer spesielt høyt på arbeidslivsrelevans.

Se alle resultatene fra Studiebarometeret

Prorektor for utdanning, Stig Tenold. Foto: Odd Mehus
Prorektor for utdanning, Stig Tenold. Foto: Odd Mehus

Tirsdag 8. februar lanserte NOKUT den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret 2021, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen, som ble utført i fjor høst, måler hvor fornøyd norske studenter er med studieprogrammet sitt og det sosiale livet.

Masterstudentene på økonomi og administrasjon gir 4,5 poeng av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet. Det er 0,3 poeng mer enn landsgjennomsnittet og en marginal nedgang på 0,1 poeng sammenlignet med fjoråret.

Bachelorstudentene gir 4,2 på samme spørsmål, som er en nedgang på 0,2 poeng. Overordnet tilfredshet måler hvor fornøyd studentene totalt sett er med studieprogrammet sitt.

– Det er godt å se at studentene våre alt i alt er tilfredse med studieprogrammet sitt, og at de opplever det som faglig utfordrende. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at utdanningen vi tilbyr er relevant for arbeidslivet, og at studentene våre tidlig får kontakt med næringslivet, sier prorektor for utdanning, Stig Tenold.

Faglig utfordrende

NHH-studentene opplever i stor grad studieprogrammet som faglig utfordrende. Bachelorstudentene gir 4,4 poeng på spørsmål om dette, mens masterstudentene gir 4,3 poeng, viser Studiebarometeret.

Leder av NHHs studentforening (NHHS), Stijn van Oorschot, kjenner seg igjen i resultatene. Selv går han sitt første år på master.

– NHH tar inn de skarpeste studentene, og kan dermed heve den faglige vanskelighetsgraden deretter, så dette overrasker meg ikke, sier han.

Møter næringslivet

Som tidligere år, utmerker NHH på flere spørsmål om arbeidslivsrelevans. Masterstudentene gir 4,2 poeng på spørsmål om hvorvidt de opplever at representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen. Bachelorstudentene gir 4,1 poeng på samme spørsmål. Det er henholdsvis 1,1 poeng og 1 poeng mer enn landsgjennomsnittet.

Studentene, både på bachelor og master, gir 4 poeng på spørsmål om de får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for dem.

– NHH henter inn gjesteforelesere fra næringslivet, og flere professorer og forelesere har jo også jobbet lenge i relevante bransjer før de begynner å undervise ved NHH. Dette bidrar til at pensumet i disse kursene holder følge med behovene til næringslivet, sier van Oorschot. 

Bilde av Stijn van Oorschot og NHH-bygningen.
NHH-studentene opplever i stor grad studieprogrammet som faglig utfordrende, viser Studiebarometeret. – NHH tar inn de skarpeste studentene, og kan dermed heve den faglige vanskelighetsgraden deretter, så dette overrasker meg ikke, sier Stijn van Oorschot, leder av NHHs studentforening (NHHS). Foto: Nicolai Bauer / Silje Katrine Robinson

– Krevende for studentene

Studiebarometeret viser at masterstudentene er like fornøyd med det sosiale miljøet i 2021, som de var året før. De gir 3,9 poeng på dette spørsmålet, som er 0,3 poeng mer enn det nasjonale gjennomsnittet. Bachelorstudentene gir her 3,7 poeng, som er en nedgang på 0,3 poeng.

Samtidig viser undersøkelsen at NHH-studentene ønsker mer interaksjon med foreleserne og større mulighet for å delta aktivt i undervisningen.

– Studiebarometeret forteller oss at vi også har områder til forbedring. Studentene våre, som normalt er svært aktive og sosiale på campus, har hatt det krevende under koronapandemien, og det tror jeg har gitt utslag på resultatene. Vi kommer til å fortsette vårt arbeid med å sikre høy studenttrivsel og styrke undervisningen, sier Tenold.