Stor NHH-deltakelse på Arendalsuka

Banner Arendalsuka av M Hauglid
Mandag 15. august kjøres årets Arendalsuka i gang. NHH har aldri tidligere hatt så mange forskere tilstede i løpet av uka. Et utstrakt og godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv gjør at NHH i år kan delta på 21 arrangementer. Foto: M_Hauglid
NHH Av Sigrid Folkestad

11. august 2022 09:22

Stor NHH-deltakelse på Arendalsuka

NHH-forskere deltar på 21 ulike arrangementer under Arendalsuka 2022. – Det er et stort løft fra tidligere år, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen, som selv deltar i to debatter.

NHH-rektor Øystein Thøgersen deltar på to debatter under Arendalsuka nest uke. – Et utstrakt og godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv gjør at vi i år kan delta på hele 16 arrangementer, sier Thøgersen.
NHH-rektor Øystein Thøgersen deltar på to debatter under Arendalsuka nest uke. – Et utstrakt og godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv gjør at vi i år kan delta på svært mange arrangementer, sier Thøgersen.

Mandag 15. august kjøres årets Arendalsuka i gang. NHH har aldri tidligere hatt så mange forskere tilstede i løpet av uka.

Arendalsuka ble arrangert for første gang i 2012, med 50 arrangementer og 30 stands i gatene. I fjor var det 1073 arrangementer og anslagsvis 90 000 publikummere. Fra presse var det akkreditert 335 personer. 

Godt samarbeid gjør det mulig

NHH-professor Øystein Thøgersen deltar selv på to debatter.

– I år blir det en stor delegasjon fra NHH. Vi ønsker bidra i det offentlige ordskiftet, og da er Arendalsuka selvfølgelig en viktig arena. Et utstrakt og godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv gjør at vi i år kan delta på 21 arrangementer, sier Thøgersen.

NHH har ett eget arrangement under Arendalsuka. Professor og leder av DIG Bram Timmermans står bak Hvordan skal Norge lykkes med AI?. De skal diskutere kunstig intelligens - utfordringer og løsninger.

– Det er et meget stort engasjement rundt AI på tvers av bransjer, men kunstig intelligens er ikke kun et anliggende for næringslivet. Dette er tema som er viktige for NHH og det norske samfunnet generelt, poengterer Timmermans.

NB: SAKEN er OPPDATERt, I TRÅD MED ARENDALUKAS siste PROGRAMJUSTERINGER.

Hvordan lykkes med AI?

NHH-professoren har med seg et bredt sammensatt panel med profiler fra politikk og næringsliv.

NHH har ett eget arrangement under Arendalsuka. Professor og leder av DIG Bram Timmermans står bak Hvordan skal Norge lykkes med AI?.  – Det er et meget stort engasjement rundt AI på tvers av bransjer, men kunstig intelligens er ikke kun et anliggende for næringslivet, sier Timmermans.
NHH har ett eget arrangement under Arendalsuka. Professor og leder av DIG Bram Timmermans står bak Hvordan skal Norge lykkes med AI?. – Det er et meget stort engasjement rundt AI på tvers av bransjer, men kunstig intelligens er ikke kun et anliggende for næringslivet, sier Timmermans.

– Arendalsuken er en møteplass hvor en stor bredde av samfunnsaktører diskuterer og lærer av hverandre. NHH må selvfølgelig være til stede. Vi bidrar i den offentlige debatten, viser frem vår styrke som utdannings- og forskningsinstitusjon og tar pulsen på emner som samfunns- og kompetanseutvikling, bærekraft og digitalisering, sier Timmermans.

Debatten gir en oppdatering på hva som er status for AI i Norge, før sentrale aktører deler sine synspunkter om hva som må til for å løfte AI i Norge. Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved NHH, er moderator.

ARRANGEMENTENE DAG FOR DAG:

mandag 15. august

17:30-18:30 I samtale med seg selv. Med NHH-professor og leder for energikommisjonen Lars Sørgard, NHH. Medlemmer av Energikommisjonen  drøfter aktuelle tema – tro og tvil – i avslappet passiar på scenen i Arendal Rådhus.

Tirsdag 16. august

09:30-10.30 Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg? Med Monica Rydland, programdirektør, NHHE. KS arrangerer debatt om hvordan vi skal møte tjenestebehovet i helse og omsorg. Tilgangen på fagfolk blir vanskeligere, brukernes behov større og økonomien strammere.

11:00-11:45 Boplikt til besvær? Med Victor Norman, professor emeritus, NHH. Eiendom Norge, Sørmegleren, Sparebanken Sør arrangerer debatt om hva boplikten betyr for boligprisene, dynamikken i boligmarkedet og befolkningsutviklingen i distriktene. Innledning ved leder av Distriktsutviklingsutvalget, Victor Norman.

13:40-14:30 Energieffektivisering i bygg frigir kraft – hvorfor utløses ikke potensialet. Med NHH-professor Lars Sørgard, NHH. Bygg Arena Arendal arrangerer debatt med blant andre Sørgard, leder for energikommisjonen, og Kjetil Lund , energi- og vassdragsdirektør.

14:30-15:00 Klimatoll – en klimaløsning eller en industridreper? Med professor Gunnar S. Eskeland, NHH

Econa inviterer til debatt om klimatoll. Hva er klimatoll? Hvilke dilemmaer står myndighetene overfor? Og hva mener industrien? Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Lotte Grepp Knutsen, statssekretær i Finansdepartementet, deltar i diskusjonen.

18:30-19:30 Hvordan kan vi akselerere energiomstillingen? Med NHH-forskerne Mette H. Bjørndal, professor og forskningsdirektør i FME NTRANS og Gunnar S. Eskeland, professor og formidlingsleder i FME NTRANS. Noe av det de skal debattere:

  • Hva kan gjøres politisk?
  • Hvorfor er det viktig å få opp tempoet?
  • Hva kan vi gjøre for å nå klimamålene?

Onsdag 17. august

09.30-10:00 Pensjonsreformen – på vei mot krasjlanding? Med Victor Norman, professor emeritus, NHH. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) arrangerer debatt om et arbeidsliv i konstant endring, et velferdssystem under press fra flere kanter, og det norske pensjonssystemets prinsipper blir stadig utfordret. Vil vi lykkes eller går det norske pensjonssystemet inn for krasjlanding? 

11:30-12:30 Naturavtalen: Hvordan skape verdi uten å gå løs på naturen. Med førsteamanuensis og leder ved Institutt for finans, Aksel Mjøs, NHH.

Mjøs deltar som leder av regjeringens nye Naturrisikoutvalg.

Deloitte har invitert politiske ledere til å fortelle hvordan Norge skal etterleve den kommende Naturavtalen. Hvordan vil regjeringen legge til rette for at det blir lønnsomt å ta vare på naturen? Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (A), Elisabeth Grieg fra Grieg-Gruppen og Idar Kreutzer, CEO i Finans Norge er noen av deltakerne i debatten.

12:00-13:00 Tillit er gull – men hvordan unngå at tillitsreformen blir tull? Med Christine Meyer, professor, NHH. Karabingruppen står bak arrangementet. «Regjeringen omtaler tillitsreformen i offentlig sektor som et av sine viktigste prosjekter. Målet er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. Det høres jo unektelig bra ut å gi tillit og delegere myndighet, men funker det i praksis?»

13.00-13:30 Kvinner i finans – hvorfor sliter næringen med kjønnsbalanse i sentrale stillinger med Oda Sikkeland, student, NHH. Finans Norge legger opp til en debatt om kvinner i finans. Hvorfor er vi fortsatt opptatt av kvinner og menn-diskusjonen i næringen? Er ikke det litt 1980?

13:00-14:00 Digital Outlook: Den digitale fremtiden – hvem tar ansvar? Med Øystein Thøgersen, rektor og professor, NHH. Telenor Group arrangerer en bred debatt om digital teknologi, der blant andre næringsminister Jan C. Vestre og stortingsrepresentant Linda H. Helleland deltar. Ett tema som kommer opp er bedrifters samfunnsansvar - hvordan bedrifters samfunnsansvar endrer seg med klimautfordringen og digitaliseringen. Et annet spørsmål panelet skal drøfte er hvordan bedrifter setter de ansatte i stand til å ta i bruk nye digitale verktøy og arbeidsmåter 

14:00-14.45 Vi trenger minst en norsk enhjørning i året for å snu eksporttrenden – klarer vi det? Med Aksel Mjøs, førsteamanuensis og leder for Institutt for finans, NHH. Forskningsrådet inviterer til samtale om norsk næringslivs tøffe omstillinger de neste årene. Hvordan kan samspillet offentlig finansering, gründere, og investorer gi økt eksport gjennom nytt og eksisterende forskningsbasert næringsliv og samtidig bidra til det grønne industriløftet?  

15:00-16:00 Hvordan skal Norge lykkes med AI? Med Bram Timmermans, professor, NHH. Det er Timmermans fra forskningssenteret DIG og Telenor som står bak debatten denne onsdag ettermiddagen. Profiler fra politikk og næringsliv diskuterer utfordringer og løsninger: Det er lav adopsjonsrate blant norske bedrifter, det er et lavt nivå på investeringene, det er få oppstartbedrifter innen AI. Enkelte mener landet mangler talenter og gode utdanningstilbud. Hva må til for at vi styrker nasjonen på et område som er avgjørende for å utvikle næringslivet og offentlig sektor?

15:15-16:00 Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren? Med Øystein Thøgersen, rektor og professor, NHH. Finans Norge står bak arrangementet med blant andre Thøgersen og Nicolai Tangen. Et panel skal diskutere norsk kapitalforvaltningsnæring. Hva skal til for at vi skal klare å løfte dette til å bli en paradegren for Norge? 

16:00-17:00 New Public Management vs tillitsreform med Christine Meyer, professor, NHH. Regjeringen ønsker en tillitsreform i helsevesenet. Har ikke helsevesenet hatt tillit til sine medarbeidere? Hvem skal egentlig styre, og hva skal man styre etter? Dette er spørsmål Sørlandet sykehus HF ønsker å diskutere på ettermiddagens debatt.

Torsdag 18. august

10:30-11:15 Look to NOR(D)WAY: Utfordringer og muligheter i distriktene og i Nord-Norge med Victor Norman, professor emeritus, NHH. Hvordan utvikler vi og skaper et attraktivt Norge - og ikke bare storbyene? Clemens Eiendom står bak arrangementet.

11:30-12:15 Digitale penger – har kryptovaluta en fremtid eller er det bare et spekulasjonsobjekt? Med Tor W. Andreassen, professor, NHH. Tietoevry Banking arrangerer seminar om digitale penger. Vil kryptovaluta overleve, og i så fall hvilken type krypto bør man satse på?

12:00-13:30 Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen – hva gikk galt? Med professorene Øystein Foros og Hans Jarle Kind og Erling Hjelmeng professor II, NHH. Politikere og bransjefolk møtes til debatt i regi av Reitan Retail, Oda. I løpet av dette halvannen time lange arrangementet blir det flere innledninger, og en debatt: Hvem har ansvaret for at konkurransen i norsk dagligvare er svekket? Er det tilsynet? Aktørene? Politikerne? Hva gjør vi nå? Er svaret mer eller mindre inngripen? Trenger vi en ny konkurransepolitikk?

14:00-15:00 Best in Retail – datadeling og økosystemer i norsk handel med Bram Timmermans, professor, NHH og Tor W. Andreassen, professor, NHH. Hovedorganisasjonen Virke, Coop Norge, Posten Norge, NHH står bak arrangementet torsdag ettermiddag. Dette er en samtale om digitalisering av varehandelen. Hvordan kan datadeling i økosystemer mellom handel og andre næringer aktiveres og utnyttes til å skape nye konkurransefortrinn?

14:00-15:00 Hvordan tette kompetansegapet for fremtiden? Med Victor Norman, professor emeritus, NHH. Abelia legger opp til både en innledning med Norman – «Kunnskapsutvikling i Norge: Hvordan lyktes vi forrige gang Norge måtte omstille seg?» og en debatt om hvordan kan utdanningsinstitusjoner, næringslivet og offentlig sektor samarbeide for å tette kompetansegapet. 

15:30-17:00: Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkning om finansieringen av forskning og innovasjon. Aksel Mjøs, førsteamanuensis og leder for Institutt for finans, NHH.

Stiftelsesforeningen og Universitet i Agder har invitert til  stor-debatt om stiftelsenes rolle i akademia, der blant andre rektorene ved UiB og UiA deltar. I norsk sammenheng er familiene Mohn og Jebsen unike, og gir forskningsmiljøene enestående fortrinn i det langsiktige arbeidet med å etablere forskning på høyt internasjonalt nivå. Hva mener panelet om såkalt blandet forskningsfinansiering?