Hvordan gründere tar beslutninger og henter kapital

Jing Lan,
Oppstartsvirksomheter gir et vesentlig bidrag til produktivitet, innovasjon og sysselsetting i en økonomi. I sin avhandling, studerer Jing Lan hvordan gründere tar beslutninger og hvordan deres egne små og mellomstore bedrifter (SMB) henter kapital. Lan disputerer for PhD-graden ved NHH 6. september.
Disputas

23. august 2022 13:45

Hvordan gründere tar beslutninger og henter kapital

Jing Lan disputerer for PhD-graden ved NHH 6. september 2022 med avhandlingen «Essays on empirical corporate finance»

Oppstartsvirksomheter gir et vesentlig bidrag til produktivitet, innovasjon og sysselsetting i en økonomi. Denne avhandlingen består av tre empiriske studier som undersøker hvordan gründere tar beslutninger og hvordan deres egne små og mellomstore bedrifter (SMB) henter kapital.

Den første artikkelen studerer om og hvordan entreprenørers oppmerksomhet påvirker bedriftens ytelse. Lan Jing tar utgangspunkt i gründere som gjennomgår en skilsmisse og blir distrahert og mister fokus.

Forskeren finner to hovedresultater. For det første, i løpet av gründerens skilsmisseperiode, viser firmaer der gründerne er vesentlige eiere, en kortvarig svakere utvikling. For det andre er gründere som er uoppmerksomme på grunn av sin skilsmisse, mindre engasjert i langsiktige investeringer, mens de fortsatt er i stand til å ivareta ordinære driftsoppgaver. Funnene indikerer at entreprenørers oppmerksomhet er viktig for den langsiktige veksten og lønnsomheten til SMB-bedrifter.

Jing Lan er PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.
Jing Lan er PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.

Den andre artikkelen (sammen med Aksel Mjøs, Xunhua Su og Han Xia) studerer hvordan gründere bruker den egenkapitalen deres boliger representerer for å møte økonomiske begrensninger som deres SMB-er står overfor. Egenkapitalen i boligen er forskjellen mellom markedsverdien og panteverdien til boligen. Forskerne viser at gründeres uttak av denne egenkapitalen er positivt assosiert med nye aksjeinnskudd i deres egne, etablerte firmaer. Denne nye kapitalen hjelper gründerne til å forbedre bedriftens ytelse, samt å utvikle nye forretningssatsinger.

Den tredje artikkelen (sammen med Michael Axenrod, Carsten Bienz og Francesca Cornelli) fokuserer på et senere, men likevel viktige finansieringsstadium til private firmaer; børsnotering (IPO, eller Initial Public Offering). De studerer hjørnesteinsinvestorers rolle i det nordiske børsnoteringsmarkedet. Disse investorene forplikter seg til å kjøpe aksjer før en børsnotering offentliggjøres. Vi finner at involvering av hjørnesteinsinvestorer under en børsnoteringsprosess gir både fordeler og ulemper. På den ene siden signaliserer denne forhåndsforpliktelsen tidlig etterspørsel og øker sannsynligheten for at børsnoteringen lykkes. På den andre side, å involvere hjørnesteinsinvestorer introduserer mindre effektiv prising av aksjene.

Veiledere:

Førsteamanuensis Aksel Mjøs (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Professor Walter Pohl Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Xunhua Su Institutt for finans, NHH (Su døde august 2021)

Tid og sted: 

AUD F, NHH, 6. september kl. Prøveforelesning: 10:15-11:00. Disputas 12:15 - 

Tema for prøveforelesning:

«Financing of small and medium sized firms»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Kyle Lee (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Danielle Zhang, Oslo Met

Førsteamanuensis Einar Bakke, Oslo Met

Om kandidaten:

Jing Lan har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Kontakt:

jing.lan@nhh.no