«Essays on Empirical Corporate Finance»

Michael Axenrod disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2022 med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».
Michael Axenrod disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2022 med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».
Disputas

16. august 2022 11:15

«Essays on Empirical Corporate Finance»

Michael Axenrod disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2022 med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».

Selskaper sliter ofte med å håndtere økonomiske begrensninger i beslutninger om bedriftsfinansiering. Denne avhandlingen består av tre empiriske studier. Hver av dem illustrerer hvordan økonomiske begrensninger påvirker bedriftens beslutningstaking.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger (DB) skaper betydelige belåningsposisjoner på og utenfor balansen og bidrar til å stramme inn bedriftens økonomiske begrensninger. Axenrods første artikkel fremhever produktmarkedsimplikasjonene av bedriftens beslutning om å fryse slike planer, og undersøker dermed en viktig avveining selskapet står overfor: En frysing reduserer økonomiske begrensninger, men det kan også signalisere økonomisk «nød» til konkurrentene. Faktisk indikerer resultatene produktmarkedsfordeler for selskaper som fryser DB-planer i forhold til konkurrenter som fortsetter å sponse DB-planer, bortsett fra hvis «fryserne» er i økonomisk nød.

I den andre artikkelen (der Michael Kisser er medforfatter) undersøker han om obligatorisk anerkjennelse av tidligere offentliggjorte forpliktelser utenfor balansen påvirker beslutninger om bedriftens kapitalstruktur. SFAS 158 krever at sponsorer av DB-planer skal gjenkjenne nivået på pensjons- og helseplanfinansiering eksplisitt i balansen. Forfatterne viser at DB-plansponsorer med høye forpliktelser utenfor balansen reduserer finansiell innflytelse etter SFAS 158. Dermed var den obligatoriske regnskapsføringen kostbar nok til å rettferdiggjøre endringer i bedriftens finansieringsbeslutninger.

Den tredje artikkelen (med Carsten Bienz, Francesca Cornelli og Jing Lan) fokuserer på rollen til hjørnesteinsinvestorer i en innledende børsnotering. Slike investorer forplikter seg på forhånd til å kjøpe aksjer ved en IPO, eller børsnotering. Artikkelen antyder at denne forhåndsforpliktelsen kan øke sannsynligheten for suksess i børsnoteringen, siden den kan signalisere tidlig etterspørsel etter børsnoteringen. På den annen side er en slik forhåndsforpliktelse sannsynligvis kostbar og kan redusere priseffektiviteten. Faktisk finner forskerne at hjørnesteinsinvestorer øker sannsynligheten for IPO-suksess gjennom høyere aksjeetterspørsel under såkalt bok-bygging. På den annen side blir hjørnesteinsinvestorer kompensert gjennom høyere underprising og nesten full aksjeallokering.

Veiledere:

Førsteamanuensis Michael Kisser (hovedveileder), Handelshøyskolen BI og II-er ved NHH

Førsteamanuensis Hun Lee Kyeong, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Aud C NHH, 29. august 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Capital structure choice and financing decisions»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Tore Leite (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Divya Anantharaman, Rutgers Business School

Førsteamanuensis Kizkitza Biguri, Oslo met

Om kandidaten:

Michael Axenrod har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Kontakt:

michael.axenrod@nhh.no