En uke med godt lederskap

trond søreide
– Da AFF skulle markere 70 år som selskap i år, ønsket vi å invitere til en «delefest», og ikke til et lukket arrangement for spesielt inviterte. Vi er derfor takknemlig for at NHH og andre kunnskapsmiljøer har tent på ideen om å invitere til møteplasser for gjensidig læring, sier Trond Søreide, direktør ved AFF.
Av Ove Sjøstrøm

25. august 2022 11:24

En uke med godt lederskap

Er du opptatt av godt lederskap i usikre tider, bør du få med deg Gnist.

Gnistuken er gratis for deltakerne, og sparkes i gang mandag 29. august. Den kan oppleves digitalt og på ulike scener i flere norske byer.

Gnist er et samarbeid mellom en rekke kompetanseorganisasjoner, blant dem AFF og NHH. Målet med kunnskapsuken er å dele innsikt om ledergruppens viktige funksjon i virksomhetene.

– Hvorfor har dere sparket i gang Gnist?

– Bærekraftsmål nummer 17 utfordrer oss til å samarbeide for å løse felles utfordringer. Det ligger i vårt organisatoriske DNA å tilrettelegge møteplasser der mennesker kan møtes og dele innsikt for felles utvikling, sier Trond Søreide, administrerende direktør i AFF.

– Da vi skulle markere 70 år som selskap i år, ønsket vi å invitere til en «delefest», og ikke til et lukket arrangement for spesielt inviterte. Vi er derfor takknemlig for at NHH og andre kunnskapsmiljøer har tent på ideen om å invitere til møteplasser for gjensidig læring, fortsetter han.

LES MER OM PROGRAMMET

Nye verktøy

På Gnist-ukens første dag blir det blant annet lansert et helt nytt verktøy for bruk i ledergrupper og andre team.

NHH-forskerne Therese Sverdrup og Vidar Schei har forsket effektive team og funnet at gode oppstartsprosesser kan være noe av svaret. "Start Smart" er en strukturert metode for å sikre gode oppstartsprosesser, en metodikk som kan være like nyttig for veletablerte grupper som for en ledergruppe.

– Dere arrangerer flere workshops underveis?

– Vi arrangerer en lang rekke webinarer, workshoper og seminarer. Til sammen har vi nesten 40 arrangementer i Oslo, Bergen, Tromsø, Bodø, Alta og digitalt. Og alt er gratis. AFF er arrangør for noe, mens våre samarbeidspartnere har selvstendige arrangementer under samme paraply. Alt er samlet i en felles portal på gnistuken.no.

Mye spennende på programmet

– Blir dette et årlig arrangement?

– Det er kanskje feil tidspunkt å svare på dette spørsmålet i kaoset uken før det braker løs, sier Søreide og smiler før han legger til:

– Men vi tror på ideen om å skape møteplasser for deling, så vi skal se om vi tør å gå i gang med dette årlig, eller i hvert fall hvert andre år.

– Er det noe spesielt du vil trekke frem fra årets program?

– Det skjer så mye spennende at det er vanskelig å velge, spesielt siden det er begrensninger i hvor mange byer en kan være i på samme dag. Men jeg gleder meg blant annet til å høre professor Paul Iske lede en samtale om verdien av å lære av feil og diskutere toppledergruppenes bærekraftsdilemma - hvordan håndterer vi behovet for å være både ansvarlig og lønnsom? 

Deler erfaringer som toppledere

Underveis får deltakerne også høre fra 15 norske toppledere om hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik.

– Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne deler sine erfaringer.