Avhandling med nye funn om bensinmarkedet

Ritvana Rrukaj, bensinstasjon Foto: C.pxhere/NHH
Ritvana Rrukaj sin forskning på det svenske bensinmarkedet viser at oljeselskapene genererer de høyeste fortjenestene i Stockholm. Gøteborg og Malmø viser derimot lavere marginer. Dette mønsteret antyder et mindre konkurranseutsatt marked i Stockholm enn i andre byer i Sverige, et viktig resultat som har vært oversett i tidligere studier. Rrukaj disputerer ved NHH 26. april. Foto: C.pxhere/NHH
Disputas

7. april 2022 11:37

Avhandling med nye funn om bensinmarkedet

Ritvana Rrukaj disputerer for PhD-graden ved NHH 26. april 2022 med avhandlingen «Essays on Energy Markets».

Få vil være uenige i at dette er hektiske tider for energibransjen. Omstruktureringen av kraftmarkedene som ble igangsatt på midten av 1990-tallet, står i dag overfor nye økonomiske, politiske og teknologiske utfordringer. 

Avhandlingen til Ritvana Rrukaj beskriver det svenske detaljhandelsmarkedet for bensin og New York State engroselektrisitetsmarkedet (NYISO) – og analyserer deres dynamikk.

Ritvana Rrukaj er PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.
Ritvana Rrukaj er PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.

Studiet av det svenske bensinmarkedet viser at oljeselskapene genererer de høyeste fortjenestene i Stockholm, med marginer som ligner de i landdistriktene. Gøteborg og Malmø viser derimot lavere marginer. Dette mønsteret antyder et mindre konkurranseutsatt marked i Stockholm enn i andre byer i Sverige, et viktig resultat som har vært oversett i tidligere studier.

Ved å undersøke service- og selvbetjeningsstasjoner for ulike selskaper, viser det seg at alle selskapene har en relativt fast margin over tid. Tjenestemerkene viser en regional splittelse, med merker som veksler sin markedsposisjon mellom den høyeste, den midterste og den laveste bruttomarginen. Blant selvbetjeningsmerkene tar St1 alltid høyere marginer enn Jet. St1 og Jet sine marginer overlapper aldri på nasjonalt og regionalt nivå, noe som indikerer liten konkurranse mellom de to leverandørene.

Undersøkelse av asymmetrier i pris ved bruk av volumjusterte priser, viser at justeringer på grunn av endringer i innsatskostnader tar flere dager å bli fullt ut innarbeidet i bensinprisen sammenlignet med å bruke pumpepriser. Dette resultatet tyder på at oljeselskapene er mer opptatt av prissettingen på dager og stasjoner med høyere bensinvolum.

Veiledere:

Professor Leif Kristoffer Sandal (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud M, NHH, Zoom, 26. april 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Forecasting and forecast evaluation for gasoline price and demand»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jonas Andersson (leder av komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Sjur Westgaard, NTNU

Forsker Malvina Marchese, Cass Business School

Om kandidaten:

Ritvana Rrukaj har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

ritvana.rrukaj@nhh.no

FLERE DISPUTASER