Ny avhandling om internasjonal finans

Avhandlingen til Olav Syrstad, «Essays in international finance», består av seks artikler som belyser aktuelle problemstillinger i internasjonal finans. Syrstad disputerer for dr. philos-graden 17. september.
Avhandlingen til Olav Syrstad, «Essays in international finance», består av seks artikler som belyser aktuelle problemstillinger i internasjonal finans. Syrstad disputerer for Dr. Philos-graden 17. september.
Disputas

7. september 2021 10:56

Ny avhandling om internasjonal finans

Olav Syrstad disputerer for Dr.Philos-graden ved NHH 17. september 2021 med avhandlingen «Essays in international finance».

Avhandlingen til Olav Syrstad består av seks artikler som belyser aktuelle problemstillinger i internasjonal finans.

Dekket renteparitet impliserer at det ikke skal være forskjell på å låne eller investere i ulike valutaer etter at valutakursrisikoen er eliminert. Dekket renteparitet har vært ansett som en av finansmarkedenes mest robuste arbitrasjebetingelser. I etterkant av finanskrisen har denne arbitrasjebetingelsen tilsynelatende vært brutt. De fire første artiklene studerer ulike aspekter knyttet til dekket renteparitet.

I den første artikkelen (med Dagfinn Rime og Andreas Schrimpf) finner Syrstad at det kun er banker av høy kvalitet med lav finansieringskostnad i amerikanske dollar som kan utnytte avvik fra dekket renteparitet i pengemarkedene. I den andre artikkelen (med Ganesh Wiswanath-Natraj) studerer kandidaten prissettingen i markedet som benyttes til å dekke valutakursrisiko. Syrstad finner at prisene responderer på økt etterspørsel etter amerikanske dollar når ulikheten mellom aktørenes finansieringskostnader er stor og når bankene rapporterer nøkkeltall til regulatoriske myndigheter. 

I den tredje artikkelen (med Ragnar Juelsrud, Artashes Karapetyan, Filippo Ippolito og Jose Luis-Peydro) finner Olav Syrstad at norske banker med lave finansieringskostnader i amerikanske dollar utnyttet avvik fra dekket renteparitet til å tilby mer lån til bedrifter i 2011 og 2012.

I den fjerde artikkelen viser han at det er vanskelig å tjene risikofri profitt mellom ulike valutaer i renteinstrumenter med lang løpetid. I den femte artikkelen (med Sven Klingler) evaluerer Syrstad alternative referanserenter som er tiltenkt å erstatte de nåværende referanserentene (IBOR) i låne- og derivatmarkedene. I den sjette artikkelen (med Gisle James Natvik og Dagfinn Rime) studerer han effekten av sentralbankenes publisering av rentebaner på markedsaktørenes evne til å predikere markedsrentene og finner at dette ikke øker aktørenes presisjonsevne.

Disputas:

Fredag 17. september klokken 16:15 i Aud N (NHH) og Zoom

Tid og sted for prøveforelesningene:

Zoom videokonferanse / Aud N, NHH, 16. september 2021
Første prøveforelesningen starter  klokken 13:15. Andre prøveforelesning starter klokken 15:15

Tema for prøveforelesningene:

1: Implementing monetary policy with large balance sheets – the role of money

2: Important interest rate instruments in the Norwegian money and bond markets and how these are influenced by foreign impulses

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jan Tore Klovland (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Tommy Sveen, Handelshøyskolen BI

Professor Marcelle Chauvet, Universitetet California Riverside

Om kandidaten:

Olav Syrstad tar graden Dr.Philos. (doctor philosophiae), som er likestilt med PhD-graden, men ikke omfattet av ordninger for organisert forskerutdanning, som for eksempel veiledning.

Kontakt:

Olav.Syrstad@Norges-Bank.no