Ny avhandling om asset pricing

Avhandlingen til Stig Roar Haukø Lundeby tar for seg to viktige tema innen finans: (1) effekten av å inkorporere flere investeringshorisonter i evaluering av modeller for risikoprising, og (2) hvordan fiskal- og pengepolitikk påvirker forholdet mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet. PhD-kandidaten fra Institutt for finans disputerer 24. september.
Avhandlingen til Stig Roar Haukø Lundeby tar for seg to viktige tema innen finans: (1) effekten av å inkorporere flere investeringshorisonter i evaluering av modeller for risikoprising, og (2) hvordan fiskal- og pengepolitikk påvirker forholdet mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet. PhD-kandidaten fra Institutt for finans disputerer 24. september.
Disputas

13. september 2021 15:16

Ny avhandling om asset pricing

Stig Roar Haukø Lundeby disputerer for doktorgraden ved NHH 24. september 2021 med avhandlingen «Essays on Asset Pricing».

Denne avhandlingen tar for seg to viktige tema innen finans: (1) effekten av å inkorporere flere investeringshorisonter i evaluering av modeller for risikoprising, og (2) hvordan fiskal- og pengepolitikk påvirker forholdet mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet.

Den første artikkelen utvikler en ny statistisk test som eksplisitt tar hensyn til flere horisonter. I en empirisk applikasjon viser artikkelen at den foreslåtte testen forkaster de fleste moderne modellene som er foreslått i litteraturen som utgjør forskningsfronten på prising av risiko.

Den andre artikkelen ser på motsyklisk fiskal- og pengepolitikk som en delvis forsikring av aksjemarkedet. Forsikringen er en "negativ beta" implisitt kontrakt som betaler når det er dårlige tider og dermed tjener en negativ risikopremie.  I risikofylte tider stiger verdien av forsikringen og reduserer dermed den samlede forventede avkastningen på aksjemarkedet. Dette forårsaker en svak sammenheng mellom risiko og avkastning i kapitalmarkeder.

I den siste artikkelen returnerer Lundeby til problemstillingen om hvordan man kan evaluere modeller i en setting med flere horisonter.

Spesifikt stiller han spørsmålet "gitt at alle modeller strengt talt er gale, hvilken modell er nærmere sannheten?".

For å svare på spørsmålet foreslår kandidaten et økonomisk avstandsmål på modellfeilspesifikasjon i en setting med flere horisonter. Han viser at avstandsmålet er nært beslektet med nyttetapet til en investor som bruker en feilspesifisert modell. Videre viser Lundeby at med mindre avstandsmålet er 0, finnes det en "passiv" handelsstrategi som forbedrer investorens nytteverdi.

Veiledere:

Førsteamanuensis Tommy Stamland (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Lars Løchstøer, Universitetet i California, Los Angeles

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, AUD N (NHH), 24. september 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

«Asset Pricing with Financial Intermediation»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Jørgen Haug (leader), Institutt for finans, NHH

Professor Francisco Gomes, London Business School

Førsteamanuensis Irina Zviadadze, HEC Paris

Om kandidaten:

Stig Roar Haukø Lundeby har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Kontakt:

Stig.Lundeby@nhh.no