NHH-forskere klare for årets forskningsfestival

NHHs forskere som blir å se på årets Forskningsdagene i Bergen (øverst fra venstre): Victoria Susanne Nydegger Schrøder, Nina Serdarevic, Aksel Mjøs og Elisabeth Andvik.
Forskere som blir å se på årets Forskningsdagene i Bergen (øverst fra venstre): Victoria Susanne Nydegger Schrøder, Nina Serdarevic fra Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH, Aksel Mjøs og Elisabeth Andvik.
NHH Av Sigrid Folkestad

21. september 2021 14:37

NHH-forskere klare for årets forskningsfestival

Forskningsdagene i Bergen starter onsdag denne uken. Blant NHH-forskere som bidrar til festivalen er stipendiat Elisabeth Andvik, som skal konkurrere i Forsker Grand Prix.

Forskningsdagene i Bergen er en del av de nasjonale Forskningsdagene som arrangeres i regi av Norges Forskningsråd. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler.

For de yngste elevene

NHHs forskere deltar på flere ulike typer formidlingsarrangementer. Ett av disse er besøk på barneskoler, som går fra 22. til 24. september. Målet er å vekke nysgjerrighet og interesse for hele bredden av forskning som skjer i Bergen. NHH besøker skoler de to første dagene, med to klasser per dag.

Les hele programmet her.

Fra Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH deltar Nina Serdarevic. Hun skal besøke Hjellestad skole og Florvåg skole. Tema og beskrivelse av foredraget hennes er «Varer ærlighet lengst? Foredraget er bygget opp rundt et eksperiment som elevene får være med på.

TIL VIDEREGÅENDE ELEVER

Festivalen har også egne arrangementer for eldre elever. 29. og 30. september er det klart for Forskningsdagene UNG, som strømmes fra universitetsaulaen. Ca. 400 elever fra 12 skoler er påmeldt. Dette er hovedsakelig elever fra andre og tredje trinn på VGS

Fra NHH deltar førsteamanuensis og finansforsker Aksel Mjøs og stipendiat og språkforsker Victoria Susanne Nydegger Schrøder. Begge har foredrag 30. september:

Aksel Mjøs:  Kva har pengar, kapital og berekraft med kvarandre å gjera?

Victoria Susanne Nydegger Schrøder: Hvilken rolle spiller språk og kultur for internasjonal business?

Som alltid under Forskningsdagene i Bergen, blir det arrangert Forsker Grand Prix. I år skjer dette 1. oktober på Grand i Bergen.

Andvik i Forsker Grand Prix

FGP er en formidlingskonkurranse der 10 forskere får fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. I den innledende runden vil de ti forskerne presentere sin forskning på fire minutter, men kun tre går videre til finalerunden. Her får de fire nye minutter til å fenge både publikum og dommerne. Forskerne har brukt lang tid til å forberede seg, men hvem klarer å gå til topps når det virkelig gjelder?

Her er alle de ti kandidatene

Stipendiat Elisabeth Andvik fra Institutt for strategi og ledelse stiller med presentasjonen «Hvordan kan ensomme ryttere bli tre musketerer?»

Andvik forsker på hvordan tverrfaglige helseteam samarbeider for å løse komplekse problemer. Hun kartlegger utfordringer i slike team, og viser til konkrete tiltak som teamene kan iverksette for å oppnå kunnskapsdeling og læring. Dette bidrar til kreative løsninger på barnas problem som spesialistene ikke klarer å løse på egenhånd.

Arrangementet er fullt, men det strømmes og du kan stemme hjemmefra via SMS. Lenke og stemmedetaljer blir lagt ut her!