Kristiansen utnevnt til medlem i utvalg

Bare i 2021 får norske universiteter og høyskoler tildelt over 40 milliarder kroner. De offentlige midlene går til å finansiere utdanning og forskning. Kunnskapsdepartementet vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.
Bare i 2021 får norske universiteter og høyskoler tildelt over 40 milliarder kroner. De offentlige midlene går til å finansiere utdanning og forskning. Nå vil Kunnskapsdepartementet gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.
Av Sigrid Folkestad

9. september 2021 12:43

Kristiansen utnevnt til medlem i utvalg

Kunnskapsdepartementet vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.

– Selv om universitetene og høyskolene i Norge har hatt en positiv utvikling og på mange områder driver på et høyt nivå, er det potensial for å få enda mer ut av ressursene fellesskapet bruker, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Bilde av Karin S. Thorburn og Inger S. Stensaker. Foto: Marit Hommedal / Hallvard Lyssand

To NHH-professorer i nytt utvalg

Inger G. Stensaker og Karin S. Thorburn er utnevnt til medlemmer i nytt utvalg som skal vurdere Oljefondet og mulig utskillelse fra Norges Bank.
NHH-professor Ola H. Grytten (foto: Helge Skodvin) er utnevnt til leder av ekspertutvalg som skal vurdere grunnlaget for sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.

Grytten utnevnt til leder i ekspertutvalg

NHH-professor Ola H. Grytten er utnevnt til leder av ekspertutvalg som skal vurdere grunnlaget for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.

Utvalget skal vurdere hvordan dagens finansiering bidrar til å oppnå de målene vi har for universiteter og høyskoler og foreslå eventuelle endringer.

Bare i 2021 får norske universiteter og høyskoler tildelt over 40 milliarder kroner. De offentlige midlene går til å finansiere utdanning og forskning.

I tillegg kommer midler blant annet gjennom Norges forskningsråd, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og eksterne inntekter. Utvalget skal se på hvordan alle former for finansiering fungerer. Opprettelsen av utvalget ble varslet i Stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler, som ble behandlet av Stortinget før sommeren.

Professor Eirik Gaard Kristiansen ved Institutt for samfunnsøkonomi og forskningssenteret CBE er utnevnt til medlem i utvalget.

Den endelige rapporten til Kunnskapsdepartementet skal leveres innen 15. mars 2022. Utvalget ledes av Siri Hatlen.

Mandat for utvalget kan leses her.

Professor Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi ved NHH er utnevnt til medlem av Finansdepartementets ekspertgruppe. Denne skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Foto: Helge Skodvin

Skal vurdere den aktive forvaltningen av Oljefondet

NHH-professor Trond Døskeland er utnevnt til medlem i ekspertgruppen som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland.
Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt en ekspertgruppe på ni medlemmer, inkluder leder. Klima- og miljøøkonom Gunnar S. Eskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Paul Amundsen

Vil ha fart i grønne investeringer

Professor Gunnar S. Eskeland er utnevnt av regjeringen som medlem i et ekspertutvalg som skal vurdere vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.