Fra big business til bærekraft

Etter over 40 år er Svein Wilhelmsen tilbake på NHH (alumn 1976), som gjesteforeleser på professor Gunnar Eskeland sitt masterkurs Economics of the Environment & Climate Change. Tematikken er bærekraftig turisme og beskyttelse av dyrelivet i Afrika, noe som ikke er gitt når en ser på bakgrunnen til finansalumnen. Foto: Filip Falk
Etter over 40 år er Svein Wilhelmsen tilbake på NHH (alumn 1976), som gjesteforeleser på professor Gunnar Eskeland sitt masterkurs Economics of the Environment & Climate Change. Tematikken er bærekraftig turisme og beskyttelse av dyrelivet i Afrika, noe som ikke er gitt når en ser på bakgrunnen til finansalumnen. Foto: Filip Falk
NHH Av Stina Iren Boge

28. september 2021 09:23

Fra big business til bærekraft

Han gjorde de rike rikere. Nå brenner NHH-alumn Svein Wilhelmsen for å redde verden gjennom bærekraftig turisme i Afrika.

Etter over 40 år er Svein Wilhelmsen tilbake på NHH (alumn 1976). Han var nylig gjesteforeleser på professor Gunnar Eskeland sitt masterkurs Economics of the Environment & Climate. Tematikken er bærekraftig turisme og beskyttelse av dyrelivet i Afrika, noe som ikke er gitt når en ser på bakgrunnen til finansalumnen. 

Wilhelmsen var en av fire senior partnere bak forvaltningsfondet Industrifinans Forvaltning. Etter 16 år som forvalter av pengene til noen av Norges rikeste familier, var et møte med en masaihøvding det som skulle forandre kursen hans.

 F.v. NHH-stipendiat Marius Jones og gründer og daglig leder Geir Atle Bore i FundingPartners.  Foto: Joakim S. Enger

Startups trenger rutiner for å lykkes

Rutiner og prosesser kan hjelpe startups å redusere usikkerhet og gi økt effektivitet. Det mener stipendiat Marius Jones, som var blant foredragsholderne på årets første fysiske alumniarrangement.

– Jeg har alltid vært opptatt av bærekraft og miljø, forklarer Wilhelmsen, som grunnla stiftelsen Menneskerettighetshuset sammen med vennen Knut Kloster jr. (alumn 1974), men dette møtet med masaihøvdingen var en korsvei i livet.

Den sjette utryddelsen

På Aker Brygge fikk de klare seg uten gründerens hjelp. Wilhelmsen solgte seg ut av selskapet og har siden 1998 jobbet med bærekraftig turisme i Kenya. Når han nå snakker til NHH-studentene, er det dette han fokuserer på.

– Hver generasjon sies å ha en overordnet problemstilling. Noe de unge må se, konfrontere og løse. For min generasjon var det for min del å forstå globalisme, at vi var en del av en verden – hvor ett «vi» er sterkere enn ett «jeg». For dagens unge generasjon mener jeg det er å sette en verdi på biologisk liv, forklarer Wilhelmsen til masterstudentene.

Vi eliminerer livet på kloden, vår livsførsel forårsaker den sjette utryddelsen siden avansert liv oppstod, hevder Wilhelmsen.

Over 40 prosent av Afrikas gjenværende større pattedyr holder til i Masai Mara/ Serengeti øksoystemet i Kenya og Tanzania, til tross for at dette området kun dekker en promille av landarealet på kontinentet. Det var her Wilhelmsen grunnla Basecamp Explorer, et selskap som skulle støtte den lokale masaibefolkningen, bidra til endring og etterlate seg et positivt fotavtrykk.

rolf assev

Rolf Assev er Årets alumn 2020: – Veldig hyggelig etter et tøft og annerledes år

Superlativene lot ikke vente på seg, og det var mange som ville at nettopp Rolf Assev skulle bli årets alumn. Selv har årets prisvinner lagt bak seg en tung tid.

Bevare dyrelivet

Kun en tredjedel av Masai Maras økosystem er del av den statlige parken. Resten eies av masaigrunneiere. Anslagsvis 70 prosent av Kenyas dyreliv lever utenfor nasjonalparkene. Gjennom prosjektet Mara Naboisho Conservancy og andre verneorganisasjoner, jobber Basecamp Explorer for å bevare dyrelivet i de privateide landområdene. Målet er å sikre et rettferdig og bærekraftig partnerskap mellom grunneiere, reiselivsoperatører og bevaringsinteresser. Ved å tilby landleie som kan konkurrere med prisen grunneierne ville fått fra landbruk, sikrer de inntekt til landeierne, arbeidsplasser i reservatet og beskyttelse av dyrelivet.

–Over 95 prosent av de viktigste pattedyrene er borte. Vi har et etisk ansvar for å ta vare på livet på jorden, men også et økonomisk; å ødelegge naturen og dyrelivet er ekstremt kostbart, forklarer Wilhelmsen.

Håp for de unge

Nylig ble den største studien hittil rundt klimaangst og unge publisert. Seks av ti unge mellom 16 og 25 er veldig eller ekstremt bekymret for klimaendringer.

Wilhelmsen hadde sin første forelesning på NHH i august 1976. Den gang var det Thorolf Rafto som inspirerte den unge studenten gjennom sitt engasjement og lidenskap. I dag er han imponert over engasjementet blant studentene og håper på å inspirere på samme måte.

– Hvis det er noe jeg ønsker at de unge skal få med seg, er det at det fortsatt er håp.

Svein Wilhelmsen var en av to gründere bak forvaltningsfondet Industrifinans. Etter 16 år som forvalter av pengene til noen av Norges rikeste familier, var et møte med en masaihøvding det som skulle forandre kursen hans. Foto: Filip Falk
Svein Wilhelmsen var en av to gründere bak forvaltningsfondet Industrifinans. Etter 16 år som forvalter av pengene til noen av Norges rikeste familier, var et møte med en masaihøvding det som skulle forandre kursen hans. Foto: Filip Falk

De må ikke gi opp, sier han, og viser til arbeidet med bærekraft de siste ti årene, spesielt knyttet til fattigdom og likestilling.

– Det er en markant økt bevissthet, interesse og vilje blant mange unge i dag. De er mer opptatt av å ha mening i sin yrkeskarriere. Dette lover godt for fremtiden. Kapitaltilgjengelighet, talenttilgjengelighet, innovasjonsevne, alt dette kommer fra næringslivet. Vi trenger business, men det viktige er hvilken business vi ønsker oss, avslutter Wilhelmsen.