Trenger verden bare engelsk fagspråk?

15. oktober 2021 08:50

Trenger verden bare engelsk fagspråk?

Et land som ikke har et levende nasjonalt fagspråk, vil ikke kunne føre en opplyst offentlig debatt, skriver professor og instituttleder Jarle Møen i et debattinnlegg i Aftenposten.

Aftenposten 3. oktober argumenterer mine kolleger ved Norges Handelshøyskole (NHH) Arnt Ove Hopland og Aksel Mjøs for viktigheten av å bruke engelsk i forskning. Om vi må velge, er det bedre med «berre engelsk» enn «berre norsk», skriver de.

Les hele innlegget til Jarle Møen på aftenposten.no.

Innlegget var publisert i Aftenposten 14. oktober 2021 som et svar på følgende kronikk:

Vi vågar derfor å påstå at i den grad det er eit problem at 90 prosent av doktoravhandlingar er på engelsk, er problemet at talet ikkje er nærare 100 prosent, skriv Arnt Ove Hopland og Aksel Mjøs i Aftenposten.

Forskinga må gå på engelsk

Det er betre med «berre engelsk» enn «berre norsk» dersom vi måtte velje, skriv Arnt Ove Hopland og Aksel Mjøs i Aftenposten.