Therese Jebsen kåret til årets NHH-alumn

Foto: Joakim S. Enger
– At NHH gir plass til og anerkjenner Raftostiftelsens verdi og arbeid, gjør denne prisen ekstra viktig for meg, sier Therese Jebsen. Foto: Joakim S. Enger
NHH Av Stina Iren Boge

20. oktober 2021 18:33

Therese Jebsen kåret til årets NHH-alumn

– Jeg er utrolig takknemlig, stolt og rørt på vegne av meg selv og Raftostiftelsen. Jebsen er leder for stiftelsens næringsliv - og menneskerettighetsprogram.

Alumnirådet og rektoratet ved Norges Handelshøyskole har kåret Therese Jebsen til årets NHH-alumn, et hederstegn som blir tildelt NHH-ere som inspirerer alumni, nåværende og fremtidige NHH-studenter. 

Prisen ble delt ut da NHH samlet tidligere studenter på NHHs alumnikonferanse i Oslo denne uken.  

rolf assev

Rolf Assev er Årets alumn 2020: – Veldig hyggelig etter et tøft og annerledes år

Superlativene lot ikke vente på seg, og det var mange som ville at nettopp Rolf Assev skulle bli årets alumn. Selv har årets prisvinner lagt bak seg en tung tid.

– At NHH gir plass til og anerkjenner Raftostiftelsens verdi og arbeid, gjør denne prisen ekstra viktig for meg. Denne prisen deler jeg med Raftopris-mottakerne, som er i frontlinjen og med alle mine kollegaer, både ansatte og frivillige, som tar del i Raftostiftelsens arbeid.

– Jeg er utrolig takknemlig og stolt, sier en rørt Jebsen. 

Menneskerettigheter som barnelærdom 

Therese Jebsen har tilbrakt nesten hele sitt yrkesliv i Raftostiftelsen. Interessen for menneskerettigheter ble vekket allerede i barndommen.  

– Jeg har alltid hatt en beundring for menneskerettighetsforkjempere som setter liv og helse på spill for å ta kampen på vegne av oss alle. Dette har jeg fått inn fra barnsben av – hvor viktig menneskerettigheter er for demokratiet, og en beundring for dissidenter, forteller Jebsen.

Hun har møtt samtlige Raftopris-mottakere og samarbeider med en rekke av dem i dag

Jebsen deltok på den første Raftopris-utdelingen i 1987, og budskapet der resonnerte sterkt med holdningene hun hadde med seg hjemmefra. Noen år etter tok hun initiativ til å starte stiftelsens studentgruppe.  

– Engasjementet på NHH har alltid vært betydelig, og det var enkelt å finne studenter som ville bidra i studentgruppen. Studentene er blitt viktigere og viktigere gjennom tiden, og er nå en sentral del av organisasjonen, spesielt i arbeidet fram mot prisutdelingen, forklarer hun.  

Martin Schütt årets alumni 2019

Da NHH samlet mer enn 500 tidligere NHH-studenter på konferansen denne uken, ble Martin Schütt fra Askeladden & Co kåret til Årets Alumni.

Siden gikk det slag i slag. Jebsen fulgte engasjementet sitt, og etter endte studier fortsatte hun arbeidet i Raftostiftelsen, hvor hun gjennom 17 år var daglig leder, først i Raftohuset, så i stiftelsen. 

Endringsagenter 

I dag er det to studentgrupper tilknyttet stiftelsen. Den opprinnelige som Jebsen startet, som består av studenter fra ulike studiesteder i Bergen, og Rafo x NHHS.  Rafto x NHHS er både en formell del av stiftelsen og en undergruppe på NHH der formålet er å sette næringsliv og menneskerettigheter på dagsorden.  

– Studentene er aktive og dedikerte, og utrolig viktige endringsagenter. Dette er studenter som er attraktive i arbeidsmarkedet, og som vil sette agendaen og påvirke fremtidige arbeidsgivere, forteller Jebsen.  

De siste årene har Jebsen engasjert seg i flere av NHHs faglige aktiviteter, som Thorolf Rafto Challenge, CEMS kurs og gjesteforelesninger. Dette for å gi studenter kompetanse på næringslivets menneskerettighetsansvar. I årene fremover blir det også samarbeid knyttet til NHHs deltakelse i Engage. EU.

Pettersen årets alumni 2018

– Christoffer Pettersen tenkjer nytt, utfordrar og går sine eigne vegar, sa rektor Øystein Thøgersen, som delte ut prisen på Alumnikonferansen Opptur denne veka.

– Thorolf Rafto var en pioner som allerede for 50 år siden snakket om sammenhengen mellom menneskerettigheter, miljø, demokrati og bærekraft, forklarer Jebsen, og fortsetter:

– Vi ønsker å fortsette i hans ånd og gi fremtidens ledere den kunnskapen de trenger for å løse utfordringene knyttet til de sosiale aspektene av FNs bærekraftsmål.  

Bærekraftig næringsliv 

Som leder for Raftostiftelsens næringsliv - og menneskerettighetsprogram, jobber hun for å styrke samarbeidet med næringslivet, studenter i næringslivsrettede fag og menneskerettighetsforsvarere.  

Målet med arbeidet er å fremme bevissthet om FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og styrke næringslivets evne til å handle etter disse retningslinjene. 

– Raftostiftelsen har vært opptatt av selskapers samfunnsansvar helt fra starten av, for 35 år siden, men det er først i det siste vi har sett store endringer i næringslivets arbeid med menneskerettigheter. 

Åpenhetsloven

Når næringslivet snakker om bærekraft, er det gjerne klima de er opptatt av, ifølge Jebsen. Hun mener at kunnskap rundt det mange gjerne forbinder med "S" i ESG (environmental, social and governance) er essensielt for at målene skal nås.  

Gjennom arbeidet med moderne slaveri, og som en av initiativtakerne til  Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv har Jebsen og Raftostiftelsen vært en pådriver for at Norge har fått en Åpenhetslov for næringslivet. Loven pålegger bedrifter å gjøre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter.

– Kravet til åpenhet og etterlevelse gjør at næringslivet er tvunget til å agere. Tilnærmingen bør være risikobasert. Har du grunn til å frykte grove brudd på menneskerettigheter må du gjøre undersøkelser så langt ned i verdikjeden som det er nødvendig. Det handler ikke bare om omdømmerisiko lenger, men om finansiell, operasjonell, politisk og juridisk risiko og om økte krav fra investorer, långivere, forbrukere, kunder, ansatte, myndigheter og sivilsamfunnet. Dette gjør at Åpenhetsloven ønskes velkommen også av mange i næringslivet, avslutter Jebsen.