Svar til Tangen: Studentene står alltid i sentrum ved NHH

I forbindelse med Lehmkuhl-forelesningen 2021 kom NBIM-sjef Nicolai Tangen med uttalelser som har skapt debatt. Her kommenterer rektor Øystein Thøgersen saken i et innlegg opprinnelig publisert i studentavisen i K7 Bulletin.
NHH

30. oktober 2021 16:45

Svar til Tangen: Studentene står alltid i sentrum ved NHH

Nicolai Tangens Lehmkuhlforelesning har fått mye oppmerksomhet i år, men dessverre av andre grunner enn forelesningens innhold, skriver NHHs rektor Øystein Thøgersen.

Helt på tampen, etter en energirik og underholdende forestilling om en rekke temaer, kom nemlig Tangen i spørsmålsrunden med noen friske uttalelser om både NHH og om meg. Kanskje sagt med glimt i øyet, men dette ser jeg nå behov for å svare ut.

Nicolai Tangen kom med følgende utsagn:

«Da vi møttes tidligere og diskuterte strategien for NHH, snakket du om forskning i Høyblokken og bla, bla, bla. Din oppgave er å ivareta studentenes interesser.»

Her er det to problemer. For det første stemmer ikke denne gjengivelsen av møtet vårt i forkant av forelesningen. Det er dessverre ikke bare snakk om at Tangen setter noe som ble sagt på spissen for å krydre historiefortellingen. Her fortelles en helt annen historie, som ikke reflekterer hva vi faktisk snakket om.

I det omtalte møtet, hvor også flere representanter fra NHHs ledelse og fra NBIM deltok, snakket vi ikke om forskning, men mye om studenter og om arbeid med organisasjonskultur.

På vei inn i nevnte møte spurte Tangen om hva som er det viktigste på NHH nå, og jeg svarte nettopp studentene. Helt presist sa jeg at vi kan alltid diskutere hva som er det viktigste til enhver tid, men på NHH vil det alltid starte og stoppe med å få de rette studentene».

I umiddelbar forkant av Tangens forelesning fortalte jeg videre at vi i disse dager er særlig opptatt med mangfold, både i rekrutteringsarbeidet og å bidra til et studiemiljø som verdsetter mangfold.

Tangen modererer seg noe i møte med K7 Bulletin og viser til at det var en litt løssluppen kommentar fra hans side. Samtidig viser han til at vi hadde en konversasjon tidligere, og sier at «det på scenen var bare en fortsettelse av en veldig hyggelig og konstruktiv dialog.» For min del opplever jeg ikke det som skjedde på scenen som en fortsettelse på en samtale jeg kjenner meg igjen i. Det var heller slik at jeg ble møtt med uttalelser jeg på ingen måte kjenner meg igjen i - eller kunne funnet på å si.

Jeg skulle gjerne også fått snakket mer om NHHs forskning med Tangen og NBIM, men siden det ikke ble tid på torsdag, får vi ha det til gode til en annen gang. Ved NHH forsker vi nemlig på mange temaer som er sentrale for og burde vært av interesse for NBIM. På høyere utdanningsinstitusjoner går forskning og utdanning hånd i hånd. Det gjelder på NHH og definitivt også på amerikanske toppinstitusjoner som både Tangen og vi ser på som gode benchmarks.

Tangen kommer også med en del andre påstander i denne korte seansen på scenen, som at jeg ikke bryr meg om studentene og at de derfor heller er i kontakt med Tangen på LinkedIn. Tatt bokstavelig, så er dette en svært drøy påstand. Jeg har i hele mitt virke som foreleser og senere som rektor vært meget opptatt av studentene og har med stor glede mye kontakt med dem. Jeg har fortsatt kontakt med mange av mine tidligere studenter, og jeg setter stor pris på å møte både dagens studenter og alumni i ulike sammenhenger.

Mitt engasjement for undervisning og studentene var en sentral grunn for at jeg i hele tatt ville bli rektor. Jeg mener at det faller på sin egen urimelighet å påstå noe annet.

Kanskje ville det vært som om jeg hadde påstått at en toppleder ikke bryr seg om resultatene til selskapet, men er mer opptatt av helt andre ting, som hvor mange følgere vedkommende har på LinkedIn? Det ville jeg aldri finne på å si.

Tangen drar til slutt frem studentopplevelsen. Heldigvis har veldig mye skjedd med studentopplevelsen siden den gang han selv studerte ved NHH, både hos oss og ved landets andre utdanningsinstitusjoner. Her tror jeg Tangen og vi på NHH deler et stort engasjement for å få til enda mer interaksjon med studentene som del av utdanningene.

Bare de siste 5-6 årene har vi på NHH økt bruken av mindre grupper i undervisningen mye, men vi må forholde oss til de begrensningene vi har, særlig med tanke på infrastruktur (rom og bygninger). Et annet eksempel er at vi jobber langs flere dimensjoner for å få til mer student-aktiv læring. Her gjør all lærdom vi har fått gjennom pandemien, at vi kan ta et langt steg fremover.

Studenter og utdanning er løftet frem i NHHs strategi, der de to første av fem prioriteringer knytter seg direkte til dette. Men også NHHs tre andre strategimål vil bidra positivt for studentene. På NHH vil nemlig alltid studentene stå i sentrum. NHH kan selvsagt bli bedre også på dette området, derfor jobber vi kontinuerlig, og i tett samarbeid med studentene, for å få til nettopp det.