Hvordan organisasjoner forbedrer budsjettering og styring

I sin doktorgradsavhandling belyser Christian Andvik hvordan organisasjoner forsøker å forbedre budsjettering og styring. Avhandlingen tar for seg de store linjene i budsjetteringspraksis over tid og utfordringene med endret budsjetteringspraksis.
I sin doktorgradsavhandling belyser Christian Andvik hvordan organisasjoner forsøker å forbedre budsjettering og styring. Avhandlingen tar for seg de store linjene i budsjetteringspraksis over tid og utfordringene med endret budsjetteringspraksis.
Disputas

26. oktober 2021 14:19

Hvordan organisasjoner forbedrer budsjettering og styring

Christian Andvik disputerer for PhD-graden ved NHH 8. november 2021 med avhandlingen «Budgeting, And Beyond: Essays On Contemporary Management Control».

Budsjettering som styringsmekanisme i organisasjoner er kritisert av mange. Selv om problemene med budsjettering er allment akseptert, kan vi ikke si det samme om løsningene. Tidligere forskning har vist at organisasjoner enten anerkjenner begrensningene med budsjetter og fortsetter å bruke dem, tilpasser sin budsjettpraksis til endrede omgivelser og forbedrer dem, eller forsøker å radikalt forandre (eller fjerne) budsjettene totalt. Det mest radikale synet kjenner vi som Beyond Budgeting (BB).

I sin doktorgradsavhandling belyser Christian Andvik hvordan organisasjoner forsøker å forbedre budsjettering og styring. Avhandlingen tar for seg de store linjene i budsjetteringspraksis over tid, utfordringene med endret budsjetteringspraksis, samt implikasjonene av styringsdesign for moderne virksomhetsstyring.

Christian Andvik. PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Christian Andvik. PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Den første artikkelen identifiserer utfordringer og foreslåtte løsninger med budsjettering fra et BB-perspektiv, for å posisjonere BB i den bredere tradisjonelle budsjetteringslitteraturen (TB). Litteraturstudien viser at BB rent konseptuelt er del av en bredere budsjetteringslitteratur. I stedet for å distansere seg fra TB, burde forskning på alternativ styring i større grad trekke på eksisterende litteratur for å forbedre moderne virksomhetsstyring.

TIDLIGERE DISPUTASER

Den andre artikkelen belyser hvordan håp spiller en viktig rolle i endringen av virksomhetsstyring, på tross av tilbakeslag og skuffelser. Studien finner at håp er drivkraften bak endret organisering og styringspraksis, en instrumental funksjon i motstandsdyktige endringsinitiativer, og at håpet bidrar til overlevelsen av idealer. Håp muliggjør forestillinger om en bedre framtid, og ved å opptre som håpets agenter kan økonomipersonell drive endringer framover.

I den tredje artikkelen studerer Andvik og medforfattere utformingen og bruken av muliggjørende kontrollverktøy i desentraliserte organisasjoner. Hovedfunnet er at muliggjørende kontroller kan oppfattes som tvingende, og at både tvingende og muliggjørende styring kan eksistere samtidig på tvers av individer og hierarkiske nivåer.

Veileder:

Professor Katarina Kaarbøe, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Aud Karl Borch, 8. november 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The history of the critique of management control

Bedømmelseskomiteen:

Professor Bino José Catasus (leder av komiteen), NHH/ Stockholm University

Professor Fredrik Nilsson, Uppsala University

Førsteamanuensis Hanna Kaarina Silvola, Hanken School of Economics

Om kandidaten:

Christian Andvik har vært stipendiat ved Institutt regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

Christian.Andvik@nhh.no