Fusjoner og oppkjøp – og markedsreaksjon

Damiano Maggi disputerer for PhD-graden med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance». Avhandlingen består av tre artikler der kandidaten ser på viktige temaer innen empirisk finans. De to første artiklene handler om fusjoner og oppkjøp (M&A), mens den tredje handler om markedsreaksjonen på uforventet merkevarereksponering.
Damiano Maggi disputerer for PhD-graden med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance». Avhandlingen består av tre artikler der kandidaten ser på viktige temaer innen empirisk finans. De to første artiklene handler om fusjoner og oppkjøp (M&A), mens den tredje handler om markedsreaksjonen på uforventet merkevarereksponering.
Disputas

12. oktober 2021 12:08

Fusjoner og oppkjøp – og markedsreaksjon

Damiano Maggi disputerer for PhD-graden ved NHH 26. oktober 2021 med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».

Avhandlingen til Damiano Maggi består av tre artikler der viktige temaer innen empirisk finans betraktes. De to første artiklene handler om fusjoner og oppkjøp (M&A), mens den tredje handler om markedsreaksjonen på uforventet merkevarereksponering.

I den første artikkelen undersøker kandidaten om det tidsinvariante karakteristika ved selskap kan forklare endringer i aksjonærformue for ulike typer oppkjøpere. Resultatene viser at det for oppkjøpere som ofte deltar i transaksjoner (frequent acquirers) kan forannevnte karakteristika forklare om lag den samme avkastningsvariasjonen uttrykt både i prosent og i dollaravkastning.

I den andre artikkelen undersøker Maggi industriens verdieffekt av oppkjøp gjennom tid. Dette gjør kandidaten ved å betrakte utviklingen av avkastning knyttet til kunngjøringer (announcement returns) til konkurrerende oppkjøpere gjennom tre tiår. Forfatteren avdekker at det eksisterer en negativ tidstrend i annonsering av konkurrenters avkastning som hovedsakelig er drevet av ikke-horisontale fusjoner og fusjoner som involverer et privat (unotert) selskap.

I den tredje artikkelen, forfattet sammen med Nataliya Gerasimova, undersøkes markedsreaksjonen tilknyttet uventet merkevarereksponering. Artikkelen bruker Oscar-seremonien som et kvasieksogent sjokk og forsøker å finne ut hvordan markedet priser dette uventede sjokket. Forfatterne viser at moteselskapers klesantrekk som bæres av kvinnelige kjendiser gir en høyere kumulativ avkasting etter seremonien, i forhold til sammenlignbare selskap som ikke tilbyr kjendisene antrekk. Resultatene viser at markedet anerkjenner og inkorporerer den uforventede merkevareeksponeringen inn i aksjeprisen.

Veiledere:

Professor Tore Leite (hovedveileder), Institutt for finans

Professor B. Espen Eckbo, professor II ved Institutt for finans og professor, Tuck School of Business at Dartmouth.

Tid og sted:

Jebsensenteret og Zoom, NHH, 26. oktober 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Do Acquiring firms create value for their shareholders?

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Kyeong Hun Lee (leder av komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor Jean-Gabriel Cousin, Université de Lille

Førsteamanuensis Danielle Zhang, Oslo Met

Om kandidaten:

Damiano Maggi har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Kontakt:

Damiano.Maggi@nhh.no

Avhandlingen til Charlotte B. Evensen analyserer bedrifters adferd og har som mål å skape bedre forståelse av deres strategiske beslutninger. Ved hjelp av både teoretiske og empiriske metoder undersøker Evensen dagsaktuelle problemstillinger. Et kapittel fokuserer på digitale markeder, mens de to andre ser på markeder hvor det omsettes fysiske produkter. Foto: Helge Skodvin

Disputas: Bedrifters atferd og strategiske beslutninger

Charlotte Bjørnhaug Evensen disputerer for doktorgraden ved NHH 25. oktober 2021 med avhandlingen «Three chapters in industrial organization».
SIlje R skaar

Førstelinjeledere i rollen som endringsagent

Silje Rydland Skaar disputerer for doktorgraden ved NHH 22. oktober 2021 med avhandlingen «First-Line Managers as Change Agents in the Implementation of Planned Change».