Samarbeid mellom offentlige ansatte og private aktører

Shrey Nishchal disputerer for PhD-graden ved NHH 10. desember 2021 med avhandlingen «The Economics of Collusion Between Public Officials and Firms».
Shrey Nishchal disputerer for PhD-graden ved NHH 10. desember 2021 med avhandlingen «The Economics of Collusion Between Public Officials and Firms».
Disputas

26. november 2021 12:31

Samarbeid mellom offentlige ansatte og private aktører

Shrey Nishchal disputerer for PhD-graden ved NHH 10. desember 2021 med avhandlingen «The Economics of Collusion Between Public Officials and Firms».

De tre kapitlene i avhandlingen til Shrey Nishchal tar for seg risikoen for collusion (samarbeid) mellom offentlige tjenestemenn og private bedrifter. Slikt samarbeid fører til en utveksling av tjenester der tjenestemenn fordreier beslutninger til fordel for bedrifter i bytte mot bestikkelser eller fordelaktige jobbtilbud.

Den første studien i avhandlingen er skrevet sammen med NHH-professor Tina Søreide. Kapitlet er relatert til løsning av saker om bedriftskriminalitet gjennom fremforhandlede forlik, eller non-trial resolutions (NTRs).

En NTR innebærer at aktor tilbyr et anklaget selskap muligheten til å avslutte rettslige prosesser hvis det erkjenner feil, betaler en bot og i noen tilfeller innfører et etterlevelsesprogram. Nishchal og Søreides studie kombinerer faglitteratur innen bedriftskriminalitet og tidligere studier av økonomiske reguleringer. De viser enkelte institusjonelle sårbarheter hos påtalemyndigheten ved behandling av saker om bedriftskriminalitet. I kapitlet foreslår de tiltak for å redusere muligheten for samarbeid mellom påtalemyndigheten og foretakene.

Den andre artikkelen i avhandlingen er skrevet sammen med Emmanuelle Auriol. Forfatterne presenterer en økonomisk modell av svingdørfenomenet, der enkeltpersoner i offentlig sektor flytter til jobber i privat sektor eller omvendt. Muligheten for fremtidige jobber i privat sektor kan motivere enkelte individer til å gjøre tjenester for bedriftene på bekostning av samfunnet. Et mye brukt politisk instrument for hindre dette er innføringen av karantenetid mellom offentlige og private stillinger, også kalt en avkjølingsperiode. Studien viser at dette kun er optimal i relativt mindre kontantbegrensede økonomier og bør være lengre i mer innovative sektorer.

Det tredje kapitlet i avhandlingen er skrevet sammen med Søreide and Mihaly Fazekas. Dette er en empirisk studie som benytter data på offentlige anskaffelser (Italian Public Procurement) for å analysere hvorvidt det er en økning i korrupsjonsrisiko etter naturkatastrofer. Forfatterne viser at det er økt bruk av prosedyrer som er assosiert med høyere korrupsjonsrisiko, men fordi studien hviler på en analyse av prosedyrer og anskaffelser med kun en tilbyder (single bidding), understreker de at resultatene bør tolkes med noe varsomhet.

Veiledere:

Professor Tina Søreide (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Antonio Estache, Université Libre de Bruxelles

Professor Emmanuelle Auriol, Toulouse School of Economics

Tid og sted:

Aud N (NHH) 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

What works and what does not, in fighting corruption

Bedømmelseskomiteen:

Professor Gunnar Eskeland (leder av komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Sara Biancini, CY Cergy Paris Université

Professor Juan Jose Ganuza, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Om kandidaten:

Shrey Nishchal har vært stipendiat ved Institutt regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Shrey tok sin mastergrad i økonomi ved National University of Singapore og NHH. Han har bachelorgrad i informasjonsteknologi fra Jaypee Institute of Information Technology i India.

Kontakt

Shrey.Nishchal@nhh.no