Ikke bare "galskap" med Tesla-løft etter Hertz-nyhet

Musks uttalelser antyder at Teslas marginer og priser er for lave, og kan økes på kort til mellomlang sikt, noe som vil øke inntjeningen. På lengre sikt bygger og planlegger Tesla nye fabrikker og vil også kunne ta ut økt lønnsomhet gjennom økte volumer. Så om mange mener børshoppet inneholder galskap, har det også en sterk kime av økonomisk rasjonale i seg, skriver NHH-forsker Kenneth Fjell i DN. Foto: pxfuel.com
Musks uttalelser antyder at Teslas marginer og priser er for lave, og kan økes på kort til mellomlang sikt, noe som vil øke inntjeningen. På lengre sikt bygger og planlegger Tesla nye fabrikker og vil også kunne ta ut økt lønnsomhet gjennom økte volumer. Så om mange mener børshoppet inneholder galskap, har det også en sterk kime av økonomisk rasjonale i seg, skriver NHH-forsker Kenneth Fjell i DN. Foto: pxfuel.com
Innlegg

11. november 2021 15:58

Ikke bare "galskap" med Tesla-løft etter Hertz-nyhet

Det er så absolutt mulig å se et økonomisk rasjonale for kursoppgang i Tesla-aksjen etter leiebilselskapet Hertz' kunngjøring om elbilsatsing og Tesla-kjøp, skriver Kenneth Fjell i DN.

Terje Erikstad skriver i DN 5. november at vi må være inne i en «ellevill spekulasjonstid» når for eksempel planene til Hertz om å kjøpe 100.000 Teslaer innen utgangen av 2022 økte sistnevntes markedsverdi med 265 milliarder dollar. «galskap»

Jeg er enig i at mye synes ellevilt i aksjemarkedene, men akkurat dette er kanskje det svakeste av eksemplene som nevnes, av flere årsaker.

Jeg er enig i at mye synes ellevilt i aksjemarkedene, men akkurat dette er kanskje det svakeste av eksemplene som nevnes.

Kenneth Fjell

Tesla-aksjen synes nok i utgangspunktet (altfor) høyt priset. Men gitt at utgangsprisen er riktig, er det gode grunner til at aksjen bør få et solid løft.

Et av verdens største leiebilselskaper sier, i pressemeldingen, at tiden er inne for å gå over til elbiler i betydelig skala i 65 land innen 2022, og 100 land innen 2023. Det er et signal om at på at elbilteknologien nå er blitt konkurransedyktig, med dagens støtteordninger – eller snarere i mangel av slike. Norge har vært et unntaksland i mange år på grunn av sine store støtteordninger. I resten av verden er elbilsalget fortsatt marginalt.

Dette signalet skulle trekke opp markedsverdien til alle elbilprodusenter, men signalets soleklare vinner er Tesla, selv om antallet biler i en stor sammenheng er lite. En årsak er at Tesla skiller seg ut som en rendyrket og relativt vertikalt integrert elbilprodusent.

victor norman

Klimapuritanisme

Skal velgerne slutte opp om klimatiltak som biter, må trendsetterne endre livsstil, skriver Victor D. Norman i DN.

Et argument i pressemeldingen til Hertz for valget av Tesla, er at kunder som leier en Tesla Model 3 vil ha tilgang til 3000 Tesla superladere overalt i USA og Europa. Vertikal integrasjon av et utstrakt og sømløst hurtigladenettverk er unikt blant elbilprodusentene i verden, og det gir et klart konkurransefortrinn, særlig i et leiebilmarked hvor kundene er helt avhengige av ekstern ladeinfrastruktur. Det er også en stor, irreversibel investering som tar lang tid å bygge ut.

At Hertz sier i sin pressemelding at de installerer tusener av egne ladestasjoner i sitt nettverk av utleiesteder, kan også være en viktig grunn til hoppet i aksjeverdi.

Nå finnes det – ulikt for bare få år siden – flere gode alternativer til Teslas biler fra modne produsenter, som Volkswagen/Skoda/Audi, Ford/Jaguar, Volvo, Mercedes og BMW, for å nevne noen. At Hertz, som en av verdens største leiebilaktører, peker på nettopp Tesla, som er for en ungkylling å regne i den sammenhengen, er et signal om Teslas vedvarende konkurransedyktighet.

Og 100.000 biler av Hertz sin globale flåte på 423.992 biler i 2020 sier noe om styrken til signalet.

Så om mange mener børshoppet inneholder galskap, har det også en sterk kime av økonomisk rasjonale i seg.

Kenneth Fjell

Teslas hovedeier, Elon Musk, skriver på Twitter at det ikke er signert noen kontrakt, at Hertz må kjøpe bilene til samme pris som andre kunder, fordi etterspørselen er langt høyere enn produksjonen, samt at avtalen vil ha null betydning for deres inntjening. Det er muligens delvis et forhandlingsutspill fra hoften. Med faste priser og en gitt produksjonskapasitet vil en slik avtale ikke virke inn på kortsiktig inntjening, men aksjemarkedet er mer langsiktig.

Kunne vi brukt pengene annerledes?

Hvilke andre og mer spissede tiltak kunne vi ha skaffet oss, dersom vi i stedet for å stenge ned samfunnet brukte pengene annerledes? Les NHH-prorektor Kenneth Fjells alternative «koronabudsjett».

Musks uttalelser antyder også at Teslas marginer og priser er for lave, og kan økes på kort til mellomlang sikt, noe som vil øke inntjeningen. På lengre sikt bygger og planlegger Tesla nye fabrikker og vil også kunne ta ut økt lønnsomhet gjennom økte volumer.

Så om mange mener børshoppet inneholder galskap, har det også en sterk kime av økonomisk rasjonale i seg.

Kronikken var først publisert i DN 9. november 2021.