NHH har landets mest populære studieprogram

– NHHs siviløkonomløp er alltid blant de mest søkte studieprogrammene i Norge, og forventningen var at vi skulle ligge på samme nivå som i fjor. At NHH får flere søkere i år, er svært positivt, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen. Foto: Eivind Senneset
– NHHs siviløkonomløp er alltid blant de mest søkte studieprogrammene i Norge, og forventningen var at vi skulle ligge på samme nivå som i fjor. At NHH får flere søkere i år, er svært positivt, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen. Foto: Eivind Senneset
NHH Av Sigrid Folkestad

23. april 2021 08:19

NHH har landets mest populære studieprogram

Norges Handelshøyskole setter enda en ny søkerrekord denne våren. Hele 2 221 søkere har siviløkonomutdanningen ved NHH som førstevalg, noe som gjør dette til landets mest populære.

Årets søkertall til bachelorprogrammet ved Norges Handelshøyskole slår alle tidligere rekorder.

Ø Thøgersen

Historisk løft i poenggrensen

Karakterkravet ved NHH løftes fra et allerede meget høyt nivå, til tross for at høyskolen tar imot rekordmange studenter. Søkere fra videregående skole må ha 54,6 for å komme inn på NHH. I fjor var poenggrensen 52.7.

Flere enn noen gang

I dag offentliggjør Samordna opptak oversikten over søknad til høyere utdanning i Norge: Hele 2 221 søkere har NHH på førsteplass. Dette er en oppgang sammenliknet med søknadsmengden i 2020.

Da var veksten formidabel. Antall førsteprioritetssøkere økte med nesten 400 i 2020, da 2 112 søkere hadde NHH på førsteplass i søknaden til høyere utdanning.

Bedre enn forventet 

NHHs rektor Øystein Thøgersen er meget fornøyd med de høye søkertallene.

Viderefører 70 ekstra studieplasser

Fra høsten 2020 ble det bevilget midler til 4000 flere studieplasser ved norske universiteter og høgskoler innenfor områder med antatt store kompetansebehov i årene fremover. Det vil si helse- og sosialfagutdanninger, matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi med vekt på IKT og lærerutdanninger.

Beslutningen om å øke studiekapasiteten ved norske utdanningsinstitusjoner i fjor kom etter at regjeringen ba universitetene og høgskolene se på hvordan de kunne øke tilbudet, gitt situasjonen med høy ledighet og et høyt antall permitterte. NHH åpnet for å opprette 70 ekstra plasser. Høyskolen har for 2021 en vedtatt opptaksramme på 500 studieplasser på bachelor/femårig siviløkonom, noe som også fremgår av Samordna Opptak sitt faktanotat om søkertall 2021, men det er nå klart at NHH vil videreføre de 70 ekstra plassene som følge av Covid-19.

– NHHs siviløkonomløp er alltid blant de mest søkte studieprogrammene i Norge, og forventningen var at vi skulle ligge på samme nivå som i fjor. At NHH får flere søkere i år, er svært positivt.

Han understreker, som i 2020, at koronapandemien kan skape usikkerhet som påvirker den enkelte søkers ønsker og muligheter med hensyn til utdanningsløp.

Total 5 078 søkere

– Det er derfor spennende å se hvordan det endelige opptaket vil bli og om 2021-opptaket blir annerledes, sier Thøgersen.

Total var det 5 078 søkere som hadde NHH på listen over universiteter og høyskoler i sin søknad til Samordna opptak.

− Ofte er det de samme studiene som er de mest populære hvert år, men i år er tollutdanningen en nykommer. Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

NHH mest populær i landet

Norges Handelshøyskole har landets mest populære studieprogram. Hele 2 112 søkere har i år NHH som førstevalg. De konkurrerer om 500 plasser. – En formidabel vekst fra i fjor, sier rektor Øystein Thøgersen.
Margun Haugland

Varm velkomst for rekordkullet

Margun Haugland tilhører høstens nye bachelorkull og deltok på NHHs immatrikuleringsfeiring mandag denne uken. Kullet med 570 studenter er historisk stort.

Studier med flest førstevalgsøkere

1: Siviløkonomutdanningen / NHH

2: Toll, vareførsel og grensehandel / UiS

3: Rettsvitenskap / UiB

4: Rettsvitenskap / UiO