Fem nye meritterte undervisere

Nye meritterte undervisere. Øverst fra venstre: professor Kjetil Bjorvatn, førsteamanuensis Annelise Ly, førsteamanuensis Iver Bragelien, professor Herbjørn Nysveen og professor Stig Tenold.
Nye meritterte undervisere. Øverst fra venstre: professor Kjetil Bjorvatn, førsteamanuensis Annelise Ly, førsteamanuensis Iver Bragelien, professor Herbjørn Nysveen og professor Stig Tenold.
NHH

7. mai 2021 12:12

Fem nye meritterte undervisere

NHH har fått fem nye meritterte undervisere. De fem forskerne kommer fra ulike fagmiljøer ved Norges Handelshøyskole.

Annelise Ly, Iver Bragelien, Kjetil Bjorvatn, Stig Tenold og Herbjørn Nysveen fikk nylig utmerkelsen merittert underviser

Professor Stig Tenold, Institutt for samfunnsøkonomi

Komiteen er spesielt imponert over de dype refleksjonene de finner gjennom hele hans portefølje, og det sosiale engasjementet han har overfor studenter. Hans refleksjoner viser et ekte engasjement for pedagogiske spørsmål og hvordan undervisningen utvikler seg over tid, mener komiteen.

Førsteamanuensis Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi

Vurderingskomiteen mener at hans undervisningsfilosofi og undervisnings- og vurderingsrepertoar er fremragende. Av spesiell interesse er måten han trekker en parallell mellom undervisning og arbeid som konsulent.

Professor Kjetil Bjorvatn, Institutt for samfunnsøkonomi

I sin omtale av Bjorvatns undervisning sier komiteen at kursene og undervisningsfilosofien hans legger vekt på struktur, flyt og dulting som et integrert element for å få studentene til å gjøre det som trengs for å lykkes. 

MERITTERINGSORDNINGEN FOR FREMRAGENDE UNDERVISERE

Meritteringsordningen skal bidra til å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og lærerkultur og systematisk dokumentere og belønne arbeid med utvikling av undervisning. Ordningen ble utlyst første gang i september 2019. 

Førsteamanuensis Annelise Ly, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Komiteen mener hennes metoder er lærebokeksempler på moderne studentfokusert undervisning. Ly demonstrerer tydelig at hun har god kunnskap om den pedagogiske litteraturen. Måten hun implementerer dette i sin egen undervisning på er prisverdig, og alt hun gjør er bunnsolid.

Professor Herbjørn Nysveen, Institutt for strategi og ledelse

Hans undervisningsfilosofi, formidling og refleksjoner om egen pedagogiske utvikling er enestående, mener komiteen. Hovedideene hans er sentrert rundt 'learning by doing', og den viktigste undervisningsramme hans er aktiv læring. Presentasjonen hans er entusiastisk med en tydelig personlig vri.

Jan Ubøe er NHHs første meritterte underviser

NHH-professor Jan Ubøe er den første ved Norges Handelshøyskole som har fått status som merittert underviser.