To nye prorektorer ansatt ved NHH

NHHs rektor Øystein Thøgersen (i midten) får to nye prorektorer inn i sin ledergruppen. Malin Arve, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi og nåværende prorektor for utdanning, og Stig Tenold, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, ble ansatt som prorektorer i styremøtet ved NHH i dag. Foto: Odd Mehus
NHHs rektor Øystein Thøgersen (i midten) får to nye prorektorer inn i sin ledergruppen. Malin Arve, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi og nåværende prorektor for utdanning, og Stig Tenold, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, ble ansatt som prorektorer i styremøtet ved NHH i dag. Foto: Odd Mehus
Av Sigrid Folkestad

17. juni 2021 14:04

To nye prorektorer ansatt ved NHH

Rektor Øystein Thøgersen får to nye prorektorer inn i sin ledergruppe. Førsteamanuensis Malin Arve blir prorektor for forskning. Professor Stig Tenold blir prorektor for utdanning.

Som prorektor for forskning får Malin Arve ansvar for oppfølging av forskningsstrategien og – aktiviteten ved NHH.
Som prorektor for forskning får Malin Arve ansvar for oppfølging av forskningsstrategien og – aktiviteten ved NHH. Foto: Odd Mehus

Malin Arve, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi og nåværende prorektor for utdanning, og Stig Tenold, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, ble ansatt som prorektorer i styremøtet ved Norges Handelshøyskole i dag.

SER FRAM TIL SAMARBEIDET

NHHs rektor Øystein Thøgersen ser fram til fire år med sine to nye prorektorer.

– Jeg er svært glad for at Arve og Tenold har takket ja til å bli prorektorer og at NHHs styre i dag tok beslutningen om å ansette dem. Jeg ser fram til et riktig godt samarbeid når høstsemesteret starter.

Som prorektor for utdanning, får Stig Tenold ansvar for NHHs utdanningsvirksomhet. Det innebærer strategisk utvikling og kvalitet på studieprogrammene, både med hensyn til det faglige og pedagogiske innholdet
Som prorektor for utdanning, får Stig Tenold ansvar for NHHs utdanningsvirksomhet. Det innebærer strategisk utvikling og kvalitet på studieprogrammene, både med hensyn til det faglige og pedagogiske innholdet. Foto: Odd Mehus

Som prorektor for forskning får Malin Arve ansvar for oppfølging av forskningsstrategien og – aktiviteten ved NHH.

– Jeg må rette en takk til styret for tilliten, sier Arve, og legger til:

– NHH har ambisiøse forskere, og høgskolen bidrar med relevant og nyttig kunnskap for samfunnet rundt oss. Vi legger bak oss et godt akademisk år, målt i antall publiseringspoeng og publisering i de beste internasjonale tidsskriftene. Jeg gleder meg til å bidra til å utvikle kvaliteten og kvantiteten på forskningen videre, sier Malin Arve.

STUDENTER OG ANSATTE

Som prorektor for utdanning, får Stig Tenold ansvar for NHHs utdanningsvirksomhet. Det innebærer strategisk utvikling og kvalitet på studieprogrammene, både med hensyn til det faglige og pedagogiske innholdet. Han går inn som leder av Utdanningsutvalget ved høgskolen.

– NHH har landets mest populære studieprogram, og i fjor fikk poenggrensen et historisk løft. Studentene som kommer hit er faglig sterke, og de er svært engasjerte. Jeg ser fram til et spennende samarbeid med studentene og med kolleger fra hele NHH, når jeg begynner i jobben i august. Da vil også studiehverdagen og det sosiale livet på campus etter hvert bli normalisert, sier Tenold.

Med de to nye prorektorene på plass, begynner rektors ledergruppe for de neste fire årene å ta form. Rektor Øystein Thøgersen har fra før to direktører med i teamet. Bjørg Marit Eknes ble tidligere i år ansatt som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, mens Geir Mikalsen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Hvorvidt en i tillegg skal ha en egen prorektor for fagressurser er fortsatt til vurdering.

FORSKERBAKGRUNNEN

Malin Arve (født 1982) har vært prorektor for utdanning det siste studieåret, men går altså nå inn i stillingen som prorektor for forskning. Arve har mastergrad og doktorgrad fra Toulouse School of Economics. Videre var Arve postdoktor ved Universitetet i Mannheim fra 2011 til 2015. I 2015 ble hun assistant professor ved NHH. Da ble hun også styremedlem ved NHH. Hennes forskningsfelt er mikroøkonomi, med ekspertise innen kontraktteori, offentlige anskaffelser og investeringer. Hun har publisert i tidsskrifter som American Economic Review og Journal of Public Economics.

Stig Tenold (født 1970) blir NHHs nye prorektor for utdanning. Tenold er siviløkonom fra NHH, og han leverte sin doktoravhandling ved NHH i 2001. Han ble da førsteamanuensis i økonomisk historie. I 2009 fikk Tenold opprykk til professor, og tidligere i år ble han merittert underviser. Hans forskningsfelt er maritim historie og asiatisk økonomisk utvikling. I fjor ga Tenold ut den kritikerroste boken «Med flagget til topps», om norsk skipsfart i det 20. århundre.

Bjørg Marit Eknes. Foto Helge Skodvin

Fra Sparebanken Vest til NHH

Bjørg Marit Eknes (52) blir direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved NHH. Hun kommer fra stillingen som direktør for strategiske allianser i Sparebanken Vest.

NHH ansetter kommunikasjonsdirektør

NHH skal styrke samspillet med samfunn og næringsliv. Arbeidet skal ledes av den nyansatte direktøren for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen. Han går inn i toppledelsen ved NHH og får ansvaret for en nyopprettet avdeling.