Market Power and Intraday Market Issues

Somayeh Rahimi Alangi disputerer for doktorgraden ved NHH 16. juni 2021 med avhandlingen «Challenges Arising from the European Sequential Electricity Market Design: Market Power and Intraday Market Issues».
Somayeh Rahimi Alangi disputerer for doktorgraden ved NHH 16. juni 2021 med avhandlingen «Challenges Arising from the European Sequential Electricity Market Design: Market Power and Intraday Market Issues».
Disputas

11. juni 2021 11:00

Market Power and Intraday Market Issues

Somayeh Rahimi Alangi disputerer for doktorgraden ved NHH 16. juni 2021 med avhandlingen «Challenges Arising from the European Sequential Electricity Market Design: Market Power and Intraday Market Issues».

Oppsummering på engelsk.

Her finner du avhandlingen til Somayeh Rahimi Alangi.

Veiledere:

Professor Mette Helen Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Jalal Kazempour, Danmarks tekniske universitet

Professor Endre Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

16. juni 2021. Prøveforelesningen starter klokken 14:15 og disputasen klokken 15:30

Zoom videokonferanse, NHH

Tema for prøveforelesning:

«The impact of electric vehicles in energy markets and on the environment»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Mario Guajardo (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Golbon Zakeri, University of Massachusetts Amhers

Dr. Martin Weibelzahl, Fraunhofer Institute for Applied Information Technology

Om kandidaten:

Somayeh Rahimi Alangi jobber i dag som «principal electricity market analyst» i Equinor. Hun har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.