– Et fantastisk engasjement

Da utviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte NHH fredag ettermiddag, fikk han en lang prat med Trym Sandvik, nåværende leder for NHH Aid, og Lise-May Sæle, som var leder i 2019. – Jeg er kjempefornøyd med at Ulstein kom hit i dag. Det er veldig fint at innsatsen vår blir lagt merke til og jeg synes det var interessant å høre hans perspektiver på bistand og Malawi, sier Sandvik. Foto: Helge Skodvin
Da utviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte NHH fredag ettermiddag, fikk han en lang prat med Trym Sandvik, nåværende leder for NHH Aid, og Lise-May Sæle, som var leder i 2019. – Jeg er kjempefornøyd med at Ulstein kom hit i dag. Det er veldig fint at innsatsen vår blir lagt merke til, og jeg synes det var interessant å høre hans perspektiver på bistand og Malawi, sier Sandvik. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

4. juni 2021 18:16

– Et fantastisk engasjement

– Jeg blir rørt av jobben dere gjør. Dere kommer til å bli viktige i framtidens arbeidsliv, sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein da han fredag møtte bachelorstudent Trym Sandvik og resten av teamet i NHH Aid.

På vei ut fra besøket på NHH, ga utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) en åpen invitasjon til NHH Aid:

– Gi meg en lyd. Jeg skal dekke bordet, sa han.  

Da bachelorstudent Lise-May Sæle hørte at utviklingsministeren skulle til Bergen denne uken, tok hun initiativ til et besøk på NHH. Sæle ønsket at statsråden skulle få møte studentene i NHH Aid, den studentdrevne humanitære organisasjonen ved høyskolen. De samler inn penger til UNICEF sine utdanningsprosjekter i Malawi.

– Ekstra spesielt i et koronaår

Dag Inge Ulstein tok studentenes invitasjon på strak arm og la inn et besøk på NHH på tampen av uken. I det uformelle møtet med NHH, fikk prorektor for utdanning Malin Arve presentert NHHs satsing på bærekraftig verdiskaping innen forskning, utdanning og formidling.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i midten møtte (fra venstre) finansforsker Aksel Mjøs, studentene Lise May Sæle, Christian Arstein fra NHHS og NHH Aid-leder Trym Sandvik, prorektor for utdanning Malin Arve og NHHs kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen. Teamet bak årets NHH Aid fikk en prat med Ulstein. – Dere kommer til å bli viktige i framtidens arbeidsliv, sa han til dem. Foto: Helge Skodvin
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (midt i bildet) møtte (fra venstre) finansforsker Aksel Mjøs, studentene Lise May Sæle, Christian Arstein fra NHHS og NHH Aid-leder Trym Sandvik, prorektor for utdanning Malin Arve og NHHs kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen. NHH Aid-teamet (i bakgrunnen) fikk en prat med Ulstein etter møtet. – Dere kommer til å bli viktige i framtidens arbeidsliv, sa han til dem. Foto: Helge Skodvin

Trym Sandvik, nåværende leder for NHH Aid, og Lise-May Sæle, som var leder i 2019, fikk god anledning til å fortelle om hvordan de jobber for å samle inn penger for å gi barn og unge i Malawi bedre muligheter til å klare seg senere i livet.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og bachelorstudent og NHH Aid-leder Trym Sandvik.
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og bachelorstudent og NHH Aid-leder Trym Sandvik. Foto: Helge Skodvin

– Det føltes ekstra spesielt å jobbe med innsamling og aksjonsuken i et koronaår. Når norske studenter ikke kan delta i fysisk undervisning, får vi digitale forelesninger. Det skjer ikke i Malawi. De får ikke et skoletilbud. Dermed får de heller ikke matpakke, sa NHH Aid-leder Trym Sandvik.

Republikken Malawi i sørøst-Afrika er blant verdens fattigste og minst industrialiserte land. Selv besøkte Ulstein Malawi i januar 2020 og fikk se med egne øyne hvor sårbart det malawiske helsevesenet er, særlig under covid-19. I fjor bevilget Norge i overkant av 13 millioner kroner til Malawis helsevesen, som respons på covid-19.

– Malawi er ett av de landene jeg har hatt best kontakt med under pandemien, sa Ulstein.

Synlig imponert

Årets aksjonsuke i regi av NHH Aid i februar samlet inn rett i overkant av én million kroner.

– Engasjementet fra skolens studenter har vært intet annet enn fantastisk. Studentene har gjennom engasjement, kreativitet og utrolig stå-på-vilje oppnådd et svært imponerende resultatet, sa Sandvik etter at aksjonsuken var gjennomført. 

Ulstein var synlig imponert over innsatsen og kreativiteten hos NHH Aid.

NHH Aid, som arrangerer aksjonsuken hvert år, har historie helt tilbake til 70-tallet. Gruppen har vært samarbeidspartner med UNICEF Norge siden 2003. Fra og med 2007 har NHH Aid arbeidet på helårsbasis med å samle inn penger til UNICEF sine utdanningsprosjekter i Malawi. UNICEF Norge og PwC Norge er faste hovedsamarbeidspartnere for aksjonsuken. Alle pengene NHH Aid samler inn går uavkortet til UNICEF og utdanningsprosjektet «Education for Malawi».
NHH Aid, som arrangerer aksjonsuken hvert år, har historie helt tilbake til 70-tallet. Gruppen har vært samarbeidspartner med UNICEF Norge siden 2003. Fra og med 2007 har NHH Aid arbeidet på helårsbasis med å samle inn penger til UNICEF sine utdanningsprosjekter i Malawi. UNICEF Norge og PwC Norge er faste hovedsamarbeidspartnere for aksjonsuken. Alle pengene NHH Aid samler inn går uavkortet til UNICEF og utdanningsprosjektet «Education for Malawi». Foto: Helge Skodvin

– Det er helt utrolig at dere har klart dette midt i et pandemiår. Når jeg hører på dere, ser jeg det enorme engasjementet. Mange av dere NHH-studenter blir sentrale ledere, og det å ta med seg disse verdiene er viktig. Dere legger ikke ned all denne innsatsen for å fylle CV-en, det vet jeg. Men jeg vet også at mange ledere i næringslivet ser etter folk med en sånn type bakgrunn, sa utviklingsministeren, og la til:

– Dere er til inspirasjon for andre.

– Jeg er kjempefornøyd med at Ulstein kom hit i dag. Det er veldig fint at innsatsen vår blir lagt merke til, og jeg synes det var interessant å høre hans perspektiver på bistand og Malawi. Det var rett og slett et veldig bra besøk, oppsummerer Trym Sandvik.

Bilder av NHH-studenter og barn i Malawi.

SAMLET INN EN MILLION PÅ EN UKE

– Engasjementet fra skolens studenter har vært intet annet enn fantastisk, sier leder av NHH Aid om årets aksjonsuke til inntekt for UNICEF Norges utdanningsprosjekter i Malawi.