NHHs opptakstall: Stor søkning og høye karakterkrav

Interessen for økonomifag generelt har økt de siste årene, og NHH-studiet er landets suverent mest populære studiested for kommende økonomer.  – NHH fortsetter å tiltrekke seg faglig meget sterke søkere, sier rektor Øystein Thøgersen. Foto: Eivind Senneset.
Interessen for økonomifag generelt har økt de siste årene, og NHH-studiet er landets suverent mest populære studiested for kommende økonomer. – NHH fortsetter å tiltrekke seg faglig meget sterke søkere, sier rektor Øystein Thøgersen. Foto: Eivind Senneset.
NHH Av Sigrid Folkestad

23. juli 2021 10:02

NHHs opptakstall: Stor søkning og høye karakterkrav

Mens søkere rett fra videregående skole må ha 54,5 for å komme inn på NHH, er karakterkravet i ordinær kvote 58,3.

I dag offentliggjør Samordna Opptak (SO) oversikt over opptak ved landets studiesteder.

Margun Haugland

Varm velkomst for rekordkullet

Margun Haugland tilhører høstens nye bachelorkull og deltok på NHHs immatrikuleringsfeiring mandag denne uken. Kullet med 570 studenter er historisk stort.

Denne viser at Norges Handelshøyskole befester sin ledende posisjon innen økonomisk-administrativ utdanning.

Velkomstuke for nye bachelorstudenter!

Siviløkonomutdanningen ved NHH er landets mest populære studieprogram målt ved antall søkere, og poenggrensen i ordinær kvote steg fra 57,8 i 2020 til 58,3 i år.

For de som søker med vitnemålet fra videregående skole er nedre grense 54,5 poeng.

thøgersen

NHH har landets mest populære studieprogram

Norges Handelshøyskole setter enda en ny søkerrekord denne våren. Hele 2 221 søkere har siviløkonomutdanningen ved NHH som førstevalg, noe som gjør dette til landets mest populære.

Med 2 221 søkere som hadde siviløkonomutdanningen ved NHH som førstevalg, hadde NHH nok en gang landets mest populære studieprogram, viste søkertallene fra SO i april i år.

Solid kvinneandel

En andel på 43,7 prosent av de som har mottatt tilbud om studieplass på NHH, er kvinner. Dette er en oppgang fra 42,9% i fjor.

– NHH jobber hardt og systematisk for at våre engasjerte og dyktige studenter skal speile mangfoldet i samfunnet rundt oss. En god kjønnsbalanse er en av flere målsetninger på dette området, og jeg er derfor meget godt fornøyd med en kvinneandel som nærmer seg 45 prosent, sier Thøgersen.  

Høyere poenggrense

Øystein Thøgersen gleder seg over å kunne ta imot nok et faglig sterkt kull til høsten.

At konkurransen skjerpes for søkere med alders- og tilleggspoeng, er ikke overraskende, mener han.

Bilde av Alexander Muri og Morten Hønsi Følling fra Tastehubs, og Christine Øvstedal og Maria With Hoen.

Vil gjøre det enklere å handle lokalt

To studentprosjekter fra NHH får én million hver fra Forskningsrådet. Bedre søvnrutiner og mer kortreist mat, går midlene til. Vi ønsker å øke tilgjengeligheten og utvalget av lokale matvarer, sier en av gründerne.

– Det har alltid vært hard konkurranse om studieplassene ved NHH, og i fjor fikk vi et markant hopp i karakterkravet for søkere i førstegangsvitnemålkvoten. Da gikk det fra 52,7 til 54,6 poeng. I år ser vi en tilsvarende økning i opptakskravet for ordinær kvote.

Interessen for økonomifag generelt har økt de siste årene, og NHH-studiet er landets suverent mest populære studiested for kommende økonomer. 

– NHH fortsetter å tiltrekke seg faglig meget sterke søkere. De er gjennomgående godt kjent med at NHH tilbyr en relevant utdanning og at NHH-kandidatene er ettertraktet i arbeidsmarkedet på tvers av sektorer og næringer i inn- og utland, sier NHH-rektoren.

Dame som jobber fra hjemmekontor. Foto: Pexels v.  Vlada Karpovich

Unge ansatte strevde mest under pandemien

Da pandemien traff oss i mars i fjor, opplevde en del virksomheter dugnadsånd og økt motivasjon blant ansatte. I virksomheten vi har studert, sank motivasjonen utover i pandemien, spesielt hos unge ansatte, skriver to nyutdannede NHH-ere.