Undersøker regnskapskvaliteten til norske ikke-børsnoterte foretak

ill-foto regnskap
I sin avhandling, undersøker Charlotte Haugland Sundkvist regnskapskvaliteten til norske ikke-børsnoterte foretak gjennom fire empiriske artikler. Tre av artiklene ser spesielt på regnskapskvalitet i familiekontrollerte foretak. Foto: pxhere
Disputas

4. januar 2021 09:53

Undersøker regnskapskvaliteten til norske ikke-børsnoterte foretak

Charlotte Haugland Sundkvist disputerer for doktorgraden ved NHH 15. januar 2021 med avhandlingen «Essays on Earnings Quality in Private Firms».

Oppsummering:

Avhandlingen undersøker regnskapskvaliteten til norske ikke-børsnoterte foretak gjennom fire empiriske artikler. Tre av artiklene ser spesielt på regnskapskvalitet i familiekontrollerte foretak.

Den første artikkelen undersøker hvordan regnskapskvalitet varierer med eierskapsstruktur i familiekontrollerte foretak. Resultatene indikerer at familiekontrollerte selskaper som er heleid av familien, har høyere regnskapskvalitet enn de som er deleid, og at regnskapskvaliteten øker med eierandelen til nest største aksjonær.

Familieeiere identifiserer seg gjerne sterkt med det familiekontrollerte selskapet og slik identifisering kan få betydning for rapporteringsvalg. Den andre artikkelen i avhandlingen undersøker om regnskapskvaliteten er annerledes i selskaper hvor familienavnet utgjør en del av selskapsnavnet. Resultatene indikerer at slike selskaper i mindre grad påvirker regnskapsmessig resultat gjennom rapporteringsvalg, men i større grad påvirker regnskapsmessig resultat gjennom økonomiske beslutninger.

Nedskrivningspraksis i familiekontrollerte selskaper er tema i den tredje artikkelen. Resultatene tyder på at familiekontrollerte selskaper i mindre grad rapporterer nedskrivninger, og rapporterer lavere nedskrivninger, enn ikke-familiekontrollerte selskaper.  I familiekontrollerte selskaper, ser det også ut til at styremedlemmer uten familiære bånd til eierne kan ha en betydning for nedskrivningspraksisen i form av økte nedskrivninger.

Den siste artikkelen i avhandlingen undersøker hvordan ikke-børsnoterte foretak påvirkes av en plutselig nedgang i økonomisk ytelse og finner at dette er assosiert med lavere regnskapskvalitet. Dette kan skyldes manipulering gjort i den hensikt å kamuflere nedgang i økonomisk ytelse.

Veiledere:

Professor Kjell Henry Knivsflå (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Tonny Stenheim, Universitetet i Sørøst-Norge

Tid og sted:

Aud C / Zoom, NHH. 15. januar 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Corporate Governance in Private Firms»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Frøystein Gjesdal (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Førsteamanuensis Anna Rossi, Universitet Oulu, Oulu Business School

Førsteamanuensis Han Wu, HEC Paris

Om kandidaten:

Charlotte Haugland Sundkvist har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Hun er i dag lektor ved USN Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, markedsføring og jus, ved Campus Ringerike

Kontakt:

Charlotte.Sundkvist@usn.no