Ekspertgruppe skal vurdere finansiell klimarisiko

Karin S Thorburn
Finansprofessor Karin S. Thorburn (NHH) er utnevnt til medlem i en ny ekspertgruppe som skal se på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for Statens pensjonsfond utland.
Av Sigrid Folkestad

5. februar 2021 08:44

Ekspertgruppe skal vurdere finansiell klimarisiko

Finansprofessor Karin S. Thorburn er medlem i en ny ekspertgruppe som skal vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens pensjonsfond utland.

Klimarisiko er en kompleks og sammensatt finansiell risikofaktor. Håndtering av klimarisiko krever derfor oppdatert kunnskap og kompetanse, skriver Finansdepartementet i en redegjørelse, som forklarer bakgrunnen for at departementet nå oppretter en ekspertgruppe.

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ekspertgruppen skal se på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU, under ulike forutsetninger.

Gruppen vil bli ledet av Martin Skancke (styreleder i PRI, medlem av TCFD og styremedlem i Storebrand). Øvrige medlemmer vil være:

  • Kristin Halvorsen (direktør for CICERO)
  • Tone Bjørnstad Hanstad (investment professional i Ferd)
  • Karin S. Thorburn (professor ved NHH).
  • Sekretær for gruppen vil være Thomas Ekeli (tidligere sjeføkonom i Folketrygdfondet).

Thorburn om ny rekonstruksjonslov

Stortinget vedtok nylig en midlertidig lov som skal hindre unødige konkurser som følge av koronakrisen. Finansprofessor Karin S. Thorburn forklarer her bakgrunnen for og noen risikomomenter ved den nye loven.

De fremtidige vurderingene

Karin S. Thorburn er professor i finans ved Institutt for finans, NHH. Hun er også professor II i finans ved Wharton School of University of Pennsylvania og gjesteprofessor ved Tuck School of Dartmouth College. Før Thorburn begynte på NHH i 2009, og da ble Norges eneste kvinnelige finansprofessor, var hun ansatt ved Tuck.

Ekspertgruppens arbeid skal danne grunnlag for de vurderinger Finansdepartementet skal gjøre i tiden fremover. Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland er høyest mulig avkastning innenfor rammen av akseptabel risiko. En god avkastning på sikt avhenger av en bærekraftig utvikling.

Hvordan sikrer vi nytt liv for gode konkursbedrifter?

Vi trenger revidert lovgivning på konkursområdet, slik at både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader ved konkurs minimeres, skriver Aksel Mjøs og Karin S. Thorburn.

Flere risikofaktorer

Bakgrunnen for mandatet er SPUs eksponering mot en rekke risikofaktorer i finansmarkedene, herunder risiko som følge av klimaendringer. Klimarelaterte risikofaktorer kan påvirke avkastningsforhold generelt, men også variere mellom aktivaklasser, regioner, sektorer og selskaper.

Gruppen skal utarbeide en rapport som ser på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU og drøfte alternative måter å håndtere dette på.

Bygger bro mellom næringslivet og finansstudentene

Næringslivet er tett på NHHs mastestudenter i finans. – Jeg tror det har et stort læringsutbytte når studentene eksponerer seg, og presenterer arbeidet sitt, for næringslivet, sier finansprofessor Karin Thorburn.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil kunne påvirke pensjonsfondets eksponering mot klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter. Denne ekspertgruppen vil være et viktig bidrag for å belyse dette nærmere, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 15. august 2021.