Ny avhandling om aktivt forvaltede aksjefond

Disputas

3. desember 2021 14:00

(oppdatert: 3. desember 2021 14:40)

Ny avhandling om aktivt forvaltede aksjefond

Andreas Ørpetveit disputerer for PhD-graden ved NHH 17. desember 2021 med avhandlingen «Essays on Actively Managed Equity Mutual Funds».

Avhandlingen til Andreas Ørpetveit består av tre empiriske artikler som undersøker aktivt forvaltede aksjefond.

Den første artikkelen undersøker hvordan konkurranse i fondsindustrien påvirker produktutvikling i fondsfamilier (fondsselskaper) med aktivt forvaltede fond.

Ørpetveit finner at økt konkurranse motiverer fondsfamiliene til å utvikle kvaliteten til eksisterende fond fremfor å starte nye fond. Videre fører kvalitetsutviklingen til høyere avkastning, og er derfor til fordel for investorene.

Den andre artikkelen (med Petter Bjerksund, Trond Døskeland og Andre Wattø Sjuve) analyserer effekten av granskninger utført av finansielle tilsyn. Forfatterne gjør dette ved å sammenligne granskede skandinaviske skapindeksfond med sammenlignbare europeiske skapindeksfond som ikke har blitt gransket. Deres hovedfunn er at skandinaviske skapindeksfond økte grad av aktiv forvaltning i stedet for å redusere kostnader og oppdatere investorinformasjon. De finner også at økningen i grad av aktivitet førte til dårligere avkastning.

I den tredje artikkelen (med Døskeland og Sjuve) utvikler de en modell som viser at grad av aktiv forvaltning og kostnad kan være verdifulle signaler for et fonds potensial til å slå referanseindeksen.

De finner en negativ sammenheng mellom aktiv kostnad (enhetsprisen på aktiv forvaltning) og tilførsel av kapital i neste periode, noe som tyder på at investorer bruker informasjon om aktiv kostnad når de velger fond.

Veileder:

Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Digitalt, 17. desember 2021
Prøveforelesningen starter klokken 15:15 og disputasen klokken 16:30

Tema for prøveforelesning:

What is the current academic thinking of the consequences for fund performance and companies of increased investor attention to ESG scores / ratings?  For example, as more and more institutional investors are taking ESG restrictions into their portfolio decisions by for example excluding coal companies, what are likely consequences?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Bernt-Arne Ødegaard (leder av komiteen), Universitetet i Stavanger

Professor Martijn Cremers, Universitetet i Notre Dame

Førsteamanuensis Sofia Ramos, ESSEC Business School

Om kandidaten:

Andreas Ørpetveit har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

Andreas.Orpetveit@nhh.no