Hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker oss

Avhandlingen til Mirjam L. Wentzel består av tre kapitler som analyserer hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker individers adferd og livskvalitet. Hun studerer blant annet hvordan terrorhandlingen på Utøya påvirket overlevende, deres familier og skolekamerater.
Avhandlingen til Mirjam L. Wentzel består av tre kapitler som analyserer hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker individers adferd og livskvalitet. Hun studerer blant annet hvordan terrorhandlingen på Utøya påvirket overlevende, deres familier og skolekamerater.
Disputas

1. desember 2021 12:56

Hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker oss

Mirjam Linnea Wentzel disputerer for PhD-graden ved NHH 15. desember 2021 med avhandlingen «Three Economic Essays on Victimization and Social Policies from Childhood to Retirement».

Avhandlingen til Mirjam L. Wentzel består av tre kapitler som analyserer hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker individers adferd og livskvalitet. I avhandlingen bruker hun empiriske metoder sammen med detaljert registerdata for å utforske temaer knyttet til kriminalitet og velferdssystemer.

Temaet for det første kapitlet er hvordan bruk av barnehage påvirker kriminell adferd som ungdom eller ung voksen. Med hjelp av variasjon i barnehagebruk skapt av tre reformer i Norge, viser studien at barnehage kan minske risikoen for å bli siktet senere i livet. Tiltak tidlig i barndom kan derfor vise seg å være kriminalitetsforebyggende.

I det andre kapitlet studerer Wentzel hvordan terrorhandlingen på Utøya påvirket overlevende, deres familier og skolekamerater. Konsekvensene for overlevende var store, inkludert negative innvirkninger på utdanning, arbeidsmarked og helse. Foreldre og søsken ble også påvirket, med økninger i antall fastlegetimer og forekomst av psykiske diagnoser.

Det tredje kapitlet undersøker effektene av den norske pensjonsreformen i 2011 på inntekt, sparing og konsum. Økt fleksibilitet i pensjonssystemet gjør det mulig å kombinere arbeid med uttak av pensjon. Mange velger å utnytte denne muligheten, hvilket leder til økt disponibel inntekt, som brukes til å øke både sparing og konsum. Dette viser at pensjonssystemet har en klar innvirkning på husholdningenes økonomiske beslutninger.

Veiledere:

Professor Katrine V. Løken (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Matthew Lindquist, Universitetet i Stockholm

Tid og sted:

Zoom, 15. desember 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Theories and mechanisms explaining the role of childhood institutions on criminal activity as adult

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjell Gunnar Salvanes (leder av komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Førsteamanuensis Anna Bindler, Universitetet i Köln

CNRS-forsker Mathilde Godard, Universitetet i Lyon (Université Paris Dauphine-PSL)

Om kandidaten:

Mirjam Linnea Wentzel har vært stipendiat ved Institutt samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR (NHH).